Razlika med davčnim načrtovanjem, davčno utajo in davčnim prevaljevanjem

29.06.2009 0

Davčnega načrtovanja in izogibanja plačilu davka, ki je izvedeno z uporabo zakonitih metod in sredstev (t.im. zakonita davčna evazija), čeprav pogosto tudi na nelegitimen način, ne moremo in ne smemo enačiti z davčno utajo (t.im. nezakonito davčno evazijo), ki pomeni nezakonito izogibanje plačilu davkov.

Izogibanje (izmikanje) plačilu davka oz. zakonita davčna evazija (ang.: tax avoidance) je izraz, s katerim se označujejo dopustna ravnanja davčnih zavezancev, namenjena zmanjševanju njihove davčne obveznosti, s katerimi se dejansko ne kršijo zakonske določbe, …

Preberi do konca - Razlika med davčnim načrtovanjem, davčno utajo in davčnim prevaljevanjem

Rok za vložitev dohodninske napovedi se izteče 30. junija 2009

24.06.2009 0

Zavezanci za vložitev dohodninske napovedi, ki do 31. maja 2009 na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo najpozneje do 30. junija 2009 sami vložiti napoved za odmero dohodnine. Obrazec napovedi in navodilo za izpolnjevanje sta objavljena na spletni strani davčne uprave.

Davčni organ je za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavil informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi je razpolagal na podlagi uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so …

Preberi do konca - Rok za vložitev dohodninske napovedi se izteče 30. junija 2009

Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba

Davčna uprava RS je prejela vprašanje davčnega zavezanca, na kakšen način lahko popravi obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 in obračun za leto 2008, v katerih je izkazana davčna izguba. Davčni zavezanec je naknadno ugotovil, da izkazane izgube v davčnih obračunih za leti 2007 in 2008 ni vsebinsko pravilno ugotovil. Da bi bila davčna izguba ugotovljena v pravilni višini, bi bilo treba obračun davka popraviti. Od pravilne višine davčne izgube je namreč odvisen znesek, ki bi …

Preberi do konca - Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba

Sredstva za izvajanje vavčerskega svetovanja

11.06.2009 0

JAPTI je sprostil sredstva za subvencioniranje stroškov podjetniškega svetovanja in usposabljanja za mikro, majhna in srednja podjetja ter potencialne podjetnike v letu 2009.

Potencialni podjetnik lahko koristi subvencijo za stroške podjetniškega svetovanja v višini 100% upravičenih stroškov pod pogojem, da se v 12 mesecih od podpisa pogodbe samozaposli oz. odpre vsaj eno delovno mesto v samostojni dejavnosti. Skupna višina subvencije, ki jo lahko pridobi potencialni podjetnik v okviru programa je največ 1.500 EUR.

Mikro, majhnim in srednje

Preberi do konca - Sredstva za izvajanje vavčerskega svetovanja

Vavčersko svetovanje

Kaj je vavčersko svetovanje?

To so subvencionirane storitve podjetniškega svetovanja in usposabljanja za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v fazi ustanavjanja  ali delovanja.

Namen vavčerskega svetovanja

Namen programa vavčerskega svetovanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščanja podjetniških priložnosti.

Subvencionirani stroški

Svetovanci lahko prejmejo subvencijo za stroške storitev podjetniškega svetovanja in usposabljanja.
Upravičeni stroški so:

  1. stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja,
Preberi do konca - Vavčersko svetovanje
1 2