Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od dobička

28.02.2011 0

1. VPRAŠANJE:
Kje na spletnih straneh Davčne uprave RS najdem obrazec napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010?

1. ODGOVOR:
Obrazec je objavljen na spletni strani Davčne uprave RS. Omenjeni obrazec si lahko natisnete, izpolnite s pisalom in podpisanega najpozneje do 28. 2. 2011 oddate po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če so …

Preberi do konca - Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od dobička

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

28.02.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoNa podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09 (1/10 popr.), 43/10, 97/10) in 15. člena Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov – ZDDOIFI (Uradni list RS, št. 65/08) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve …

Preberi do konca - Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2010

28.02.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoNa podlagi tretjega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 326. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.), 43/10 in 97/10) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2010

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2010 dosegel obresti …

Preberi do konca - Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2010

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010

28.02.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoNa podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09 (1/10 popr.), 43/10, 97/10) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2010 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine …

Preberi do konca - Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010

Računovodski opomnik za 28.02.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev, ter investicijskih kuponov, za leto 2010 (tudi pobot in odlog
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 28.02.2011

Akontacija dohodnine od pokojninske rente

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV nadaljevanju je pojasnjeno obračunavanje in plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente.

Obdavčitev izplačila pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ureja tretji odstavek 42. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6, 106/10), ki določa, da se v davčno osnovo všteva 50 % izplačane pokojninske rente. Navedena davčna obravnava se uporablja …

Preberi do konca - Akontacija dohodnine od pokojninske rente
1 2 3 11