Go international Slovenia

31.03.2011 0

Podprite pobudo in konkreten program GZS za pospeševanje internacionalizacije Go International Slovenia za povečanje števila izvoznikov, obsega in dobička iz izvoza, za krepitev prisotnosti slovenskih podjetij na tradicionalnih trgih in za prodor na nove.

Podpišite PISMO PODPORE >>>

Ali veste, da:

  • doseže slovensko gospodarstvo 70% prihodkov na domačem trgu
  • je vrednost izvoza enaka le dobri tretjini realizacije prihodkov gospodarstva
  • realizira 100 slovenskih podjetij več kot 50% izvoza
  • realizira okoli 750 podjetij prek 85% vsega izvoza
  • je od okoli 13.000
Preberi do konca - Go international Slovenia

SINERGETIK 2011 – predrazpis razpisa SNOVALEC 2011 – spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu

31.03.2011 0

Predmet razpisa: SINERGETIK je povabilo k sodelovanju, ki se pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu pridružuje razpisoma Snovalec in Sejalec. Je predstopnja razpisa Snovalec.

Snovalec spodbuja promocijo in uresničitev novih idej – invencij v turizmu, ki bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na razpisu Sejalec. Potek izbire snovalcev koordinira Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS), kjer je Snovalec objavljen kot energijski polog z denarnim skladom 40.000 EUR bruto. S ciljem povečati denarni sklad ter …

Preberi do konca - SINERGETIK 2011 – predrazpis razpisa SNOVALEC 2011 – spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu

Razpis SEJALEC – za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov

30.03.2011 0

Predmet razpisa: Predmet razpisa za podelitev SEJALCA, priznanja Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe razpisa je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma.

Namen Sejalca je …

Preberi do konca - Razpis SEJALEC – za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011

29.03.2011 0

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v …

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011

Novosti pri davčnem obračunu za espeje

28.03.2011 0

Samostojni podjetniki morajo do 31. marca Dursu oddati davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu. Za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, ki je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Olajšave

Pri letošnjem obračunu so nekatere novosti. Decembra lani je bil v Uradnem listu objavljen spremenjen pravilnik o obrazcu za davčni …

Preberi do konca - Novosti pri davčnem obračunu za espeje

Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 – naprava za so-proizvodnjo toplote in električne energije

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja olajšave za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) zavezanec navaja, da je pravna oseba v letu 2010 kupila napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije ter jo vgradila v kotlovnico. Omenjena oprema (naprava) ni bila financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije, lokalne skupnosti ali proračuna EU, je pa s to napravo proizvedena električna energija deležna …

Preberi do konca - Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 – naprava za so-proizvodnjo toplote in električne energije
1 2 3 8