Investicije v raziskave in razvoj – potrebna dokumentacija

26.03.2011 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za raziskave in razvoj zavezanec sprašuje, kakšno dokumentacijo je potrebno priložiti davčnemu obračunu in ali so predpisane oblike teh prilog, tj. ali zadostuje, če ima podjetje oblikovan elaborat po lastni oblikovni meri, oziroma ali glede tega obstajajo posebna navodila.

Odgovarjamo naslednje:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) ureja olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj v 55. členu, in …

Preberi do konca - Investicije v raziskave in razvoj – potrebna dokumentacija

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje

informator-racunovodstvo-vitagoV Uradnem listu RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2011 dalje določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:


Vrsta pavšalnega prispevka 4.2010 do 31.3.2011 Znesek od 1.4.2011 dalje
– za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee
prvega odstavka 26. člena
Preberi do konca - Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje

Kaj prinaša sprejeti paket zakonov za izbojšanje plačilne discipline?

24.03.2011 0

Veljati je začel paket treh zakonov za izboljšanje plačilne discipline v gospodarstvu. Z njimi se med drugim uzakonja najdaljši dopustni rok za plačevanje računov ter preprečuje uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost (DDV), če pred tem račun ni bil plačan. Ureja se tudi plačevanje izvajalcev javnih naročil.

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

Najdaljše dovoljene plačilne roke določa zakon o preprečevanju zamud pri plačilih.
Plačilni roki med gospodarskimi subjekti ne bodo smeli biti daljši od 60 dni, …

Preberi do konca - Kaj prinaša sprejeti paket zakonov za izbojšanje plačilne discipline?

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

24.03.2011 0

Z A K O N
O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČI
LIH (ZPreZP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

(2) Ta zakon se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v nadaljnjem besedilu: dolžnik).

(3) Ta zakon se ne uporablja, če je …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

23.03.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2011
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Stališče 1 revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 18/2011 z dne 15.3.2011

http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011018.pdf
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Japonski trg kljub težavam domačega gospodarstva ostaja privlačen

Japonski trg kljub nekaterim težavam domačega gospodarstva – dežela vzhajajočega sonca je lani izgubila primat druge gospodarsko najmočnejše države na svetu – ostaja privlačen za tuja podjetja, tudi slovenska. Priložnosti se odpirajo predvsem na visoko tehnoloških področjih, pa tudi v turizmu. Japonska podjetja hkrati želijo prodirati v Evropo.

Priložnosti za prodor na japonski trg se ponujajo predvsem visoko tehnološkim slovenskim podjetjem. Na slovenskem veleposlaništvu v Tokiu izpostavljajo področje energetike in obnovljivih virov energije (solarne elektrarne, eco-hiše), nove tehnologije in …

Preberi do konca - Japonski trg kljub težavam domačega gospodarstva ostaja privlačen
1 2 3 4 8