Sprejet zakonodajni paket za povečanje plačilne discipline

21.03.2011 0

Državni Zbor je sprejel paket treh zakonov, s katerimi se vlada postavlja po robu problemu plačilne nediscipline v gospodarstvu. Z njimi se med drugim uzakonja najdaljši dopustni rok za plačevanje računov ter preprečuje uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost (DDV), če pred tem račun ni bil plačan. Ureja se tudi plačevanje izvajalcev javnih naročil.

Najdaljše dovoljene plačilne roke določa zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. Plačilni roki med gospodarskimi subjekti ne bodo smeli biti daljši od 60 dni, le …

Preberi do konca - Sprejet zakonodajni paket za povečanje plačilne discipline

Povprečne mesečne plače, Slovenija, januar 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna bruto plača za januar 2011 je znašala skoraj 1500 evrov.

Povprečna mesečna plača za januar 2011 nižja od povprečne mesečne plače za december 2010
Povprečna mesečna bruto plača za januar 2011 je znašala 1496,35 EUR. Glede na december 2010 je bila nižja za 2,5 %, glede na januar 2010 pa višja za 3,3 %. Povprečna mesečna neto plača za januar 2011 je bila od plače za december 2010 nižja za 1,7 %; znašala je 971,83 EUR.

Znižanje

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, januar 2011

Sestavljanje in predlaganje davčnih obračunov pri združitvah in delitvah

Splošno

Postopkovna pravila izračunavanja in plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10; v nadaljevanju: ZDDPO-2) so urejena v III. poglavju petega dela Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 110/09 (1/10 popr.), 43/10, 97/10; v nadaljevanju: ZDavP-2).

Zavezanci po ZDDPO-2 in s tem zavezanci za plačilo davka od …

Preberi do konca - Sestavljanje in predlaganje davčnih obračunov pri združitvah in delitvah

Dohodnina 2010 (informativni izračun dohodnine) – pogosta vprašanja in odgovori

18.03.2011 0

1. Kaj je informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun je izračun dohodnine, ki ga bo davčna uprava na dom poslala vsem dohodninskim zavezancem najkasneje do 15. junija 2011. Rok za odpremo informativnih izračunov dohodnine je namreč 31. maj 2011. Za vročenega pa se šteje 15. dan od dneva odpreme.

Sestavljen bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Davčna uprava RS, to je uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Davčni upravi RS do …

Preberi do konca - Dohodnina 2010 (informativni izračun dohodnine) – pogosta vprašanja in odgovori

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz priloge III. A k ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoS 1. 1. 2011 so iz Priloge III a k ZDDV-1 črtane točke 3, 4, 5 in 6, spremenili pa sta se točki 1 in 2. Davčne zavezance zanima, za katere odpadke, ostanke, rabljene materiale, polizdelke, pol predelane izdelke ter storitve predelave se pri dobavi uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) v d) točki 76.a člena …

Preberi do konca - Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz priloge III. A k ZDDV-1

Priročnik za slovenska podjetja z naslovom ”Poslovati v Italiji”

16.03.2011 0

Veleposlaništvo RS v Italiji je v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta pripravilo priročnik z naslovom »Poslovati v Italiji«. Gre za gradivo, ki bo služilo kot pomoč predvsem tistim slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na italijansko tržišče. Priročnik podrobno navaja zakonodajne predpise pri ustanavljanju podjetij, davčne obveznosti in oblike obveznega zavarovanja. Vključuje tudi področje mobilnosti delovne sile, varnosti pri delu, obveznosti glede varovanja okolja in področje izvajanja gradbenih storitev.

Priročnik je pomemben prispevek v nizu naraščajočih aktivnosti …

Preberi do konca - Priročnik za slovenska podjetja z naslovom ”Poslovati v Italiji”
1 2 3 4 5 8