Računovodski opomnik za 30.06.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Uveljavljanje oprostitev od katastrskega dohodka za leto 2011
 • Prijava parcel
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.06.2011

Obdavčenje dobitkov od iger na srečo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 14/11 – UPB-3) v 10. členu določa klasične igre na srečo, ki so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, loti, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Posebne igre na srečo so določene v 53. členu ZIS kot igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na …

Preberi do konca - Obdavčenje dobitkov od iger na srečo

Pojasnilo drugega odstavka 12. člena uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, kako je treba razlagati določilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08), če dijak oziroma študent obvezno praktično delo opravlja le del meseca.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo se po veljavnem Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja. Skladno z 8. točko prvega …

Preberi do konca - Pojasnilo drugega odstavka 12. člena uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine iz naslova športnih stav

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoGlede obdavčitve iger na srečo, in sicer načina obdavčitve dobitkov športnih stav, kadar se stave, izvedene po internetu, sklepajo v Republiki Sloveniji pri tujih stavnicah, dobitki pa se nakazujejo iz tujine na osebni račun slovenskih rezidentov, velja sledeče:

Dobitki iz športnih stav, ki se izvajajo po internetu pri tujih stavnicah in se nakazujejo na osebne račune v Republiki Sloveniji, niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini in tudi ne po Zakonu o davku na dobitke pri klasičnih igrah na

Preberi do konca - Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine iz naslova športnih stav

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

27.06.2011 0
 • Podatke iz letnih poročil je za leto 2010 AJPES predložilo 608 družb.
 • Zasavske družbe so tudi v letu 2010 ugotovile negativni poslovni izid, ki pa je bil še nekoliko višji kot v letu 2009 in znaša 5,2 mio €.
 • Zasavske družbe ustvarile 214 mio € neto dodane vrednosti, kar je 3 % več kot v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 31.204 €, kar je za 7 % več kot leto prej.
 • V zasavskih družbah je
Preberi do konca - Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011

25.06.2011 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim podjetnikom posameznikom v skupni višini 901.093 EUR za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:

Občina Razpisana sredstva v EUR
Brežice 52.551
Krško 591.816
Kostanjevica na Krki 62.355
Sevnica 194.371
Skupaj 901.093

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.…

Preberi do konca - Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011
1 2 3 6