Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah

30.07.2011 0

MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH

Izvajanje pravnega reda na področju vzajemne pomoči in upravnega sodelovanja v davčnih zadevah poteka prek mednarodne izmenjave informacij. Izmenjava informacij zajema tako področje posrednih in neposrednih davkov kakor izterjavo zahtevkov (“recovery of claims”), ki med drugim zadevajo tudi davek na dodano vrednost, davek na dohodek in kapital, davek na zavarovalne premije in požarne takse.

IZMENJAVA INFORMACIJ O DDV V EU

Pomembno vlogo pri izmenjavi informacij o DDV v povezavi s transakcijami znotraj EU ima …

Preberi do konca - Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah

Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPo aprilskem znižanju v maju 2011 0,7-odstotno zvišanje plač.

Povprečna mesečna plača za maj 2011 višja od plače za april 2011
Po začasnih podatkih je povprečna mesečna neto plača za maj 2011 znašala 982,99 EUR; v primerjavi z neto plačo za april 2011 je bila višja za 0,7 %, v primerjavi z neto plačo za maj 2010 pa za 2,8 %. Tudi znesek povprečne bruto plače za maj 2011 je bil prav tako za 0,7 % višji od bruto …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2011

Zopet novosti pri DDV

29.07.2011 0

S 1. julijem 2011 je začela veljati izvedbena uredba EU, ki natančneje določa kdo, kje in za katere storitve mora plačati DDV. Uredba se uporablja neposredno, to pomeni, da ni potrebno spreminjati naš zakon o DDV ali pravilnik o izvajanju DDV.

Od. 1. januarja 2011 se že uporablja sprememba kraja obdavčitve pri nekaterih storitvah, povezanih z izobraževanjem, športom, kulturnimi in drugimi prireditvami, sejmi… (obdavčitevglede na sedež davčnega zavezanca za DDV, ki je naročnik ali prejemnik storitve). Če se storitev …

Preberi do konca - Zopet novosti pri DDV

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

28.07.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


 • Avtentična razlaga 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ORZGJS40)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

28.07.2011 0

Predmet javnega razpisa

Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

Izdaja dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanci, katerim niso bila izdana dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2011, vlagajo vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi osmega odstavka 69. člena Zakona o dohodnini. Z vlogo zahtevajo, da se dohodki kmetijske in gozdarske dejavnosti pripišejo za določeno obdobje (za leto 2011 in naprej) dejanskemu uporabniku zemljišča. Ti davčni zavezanci v decembru 2010 ob izdaji dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011 niso izpolnjevali pogoja glede višine katastrskega dohodka v znesku 200 …

Preberi do konca - Izdaja dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011
1 2 3 5