Podatki za obračun plač za september 2011

Delovni dnevi, delovne ure in prazniki

Podatki, ki jih v mesecu septembru 2011 (1.9. – 30.9.2011) potrebujemo pri obračunu plač. V septembru je bil 40 urni delovni teden.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj dni Ur na mesec
September 22
0
22 176
Najnižja pok. osnova (neto) Povprečna st. davkov in prisp. Najnižja pok.osnova (bruto)
551,16 € 35,34 € 852,40
Vrsta Znesek
Minimalna plača 748,10 €
Zajamčena plača 237,73 €
Povprečna bruto plača (julij 2011) 1.500,16 €
Povprečna bruto plača
Preberi do konca - Podatki za obračun plač za september 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike september 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec september 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 19,18 121,07 3,60 343,85
90 % PP 328,76 181,60 5,40 515,76
120 % PP 438,35 242,12 7,20 687,67
150 % PP 547,94 302,67 9,00 859,61
180 % PP 657,52 363,19 10,80 1.031,51
210 % PP 767,11 423,72
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike september 2011

Računovodski opomnik za 30.09.2011

informator-racunovodstvo-vitago

Informator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila v drugi državi članici
  • Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.09.2011

Razpis Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2011

29.09.2011 0

Gospodarska zbornica Slovenije razpisuje Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2011. Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije je bila ustanovljena leta 1968 kot priznanje za izjemne dosežke trajnejšega pomena pri uresničevanju poslovnih in razvojnih ciljev, ki odločilno vplivajo na splošni ugled gospodarskih subjektov

Nagrade se podelijo znotraj naslednjih kategorij in sicer do:

  • 3 nagrade za velike gospodarske družbe,
  • 3 nagrade za srednje gospodarske družbe,
  • 3 nagrade za male in mikro gospodarske družbe
  • 1 nagrada – priznanje za
Preberi do konca - Razpis Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2011

Danes objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

28.09.2011 0

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo predvidoma v sredo, 28. 9. 2011, v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih objavil Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«.

Vrednost javnega povabila bo 4.000.000 EUR in bo odprto najmanj tri tedne.

Javno povabilo bo objavljeno na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Ponudbo na povabilo bodo lahko oddale pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, in druge osebe zasebnega prava. …

Preberi do konca - Danes objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoREPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Davčna uprava Republike Slovenije
Generalni davčni urad
Številka: Št. 4250-220/2011 01034-04 Datum: 18.7.2011

v dopisu se navaja, da se z letom 2011 oziroma 2012 uveljavlja že predpisan, a v praksi neizvajan drugačen sistem zavarovanja družbenikov – poslovodij, po katerem bodo le-ti vstopali v predpisana socialna zavarovanja sami in sami tudi plačevali prispevke. Sprašuje se, ali se bodo ti prispevki še naprej upoštevali kot davčno priznani odhodki. Navaja se tudi, da se po 7. členu …

Preberi do konca - Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-2
1 2 3 9