Rezultati 7. kroga večstranskega pobota z dne 21.10.2011

26.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoDolžniki so v 7. krog obveznega in prostovoljnega pobota – skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih – prijavili svoje obveznosti v skupnem znesku 834.218.386 evrov, pobotanih pa je bilo 58.273.764 evrov. Delež pobotanih obveznosti glede na prijavljene je 7 %, glede na dejansko sodelujoče obveznosti pa 14,1%. Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov se je v sedmih krogih večstranskega pobota skupaj zmanjšala za 478,6 milijonov evrov.

Poslovni subjekti že od junijskega kroga večstranskega pobota dalje račune za opravljeno storitev …

Preberi do konca - Rezultati 7. kroga večstranskega pobota z dne 21.10.2011

Obdavčitev subvencij z DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z obravnavanjem subvencij v sistemu DDV se v praksi pogosto pojavlja vprašanje, kdaj se neko plačilo šteje kot prava subvencija oziroma kdaj je treba subvencijo vključiti v davčno osnovo ter kdaj subvencija vpliva na določitev odbitnega deleža vstopnega DDV.

DDV zakonodaja EU ne vsebuje definicije kaj so subvencije. Definicijo subvencije je podalo sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sodišče ES) v sodbi C-30/59 in sicer je subvencija plačilo v denarju ali stvareh s strani države kot pomoč …

Preberi do konca - Obdavčitev subvencij z DDV

Storitve odkupa kredita, opravljene povezani osebi, ter DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec prosi za pojasnilo glede davčne obravnave storitev odkupa kredita med povezanimi osebami. Davčni zavezanec navaja primer, ko banka od druge banke, ki je povezana oseba, odkupi kredit, pri čemer ne zaračuna »stroškov« odkupa kredita.

Davčni zavezanec mora pri storitvi odkupa kredita od povezane osebe obračunati DDV od tržne vrednosti opravljene storitve.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11) v 36.a členu določa, da je v nekaterih primerih dobav blaga ali …

Preberi do konca - Storitve odkupa kredita, opravljene povezani osebi, ter DDV

Objavljen drugi javni poziv za vpis v register izvajalcev: programi priprave na samozaposlitev

24.10.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZavod RS za zaposlovanje (Zavod) je danes na spletni strani objavil drugi javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev. Poziv vsebuje nov sklop programov priprave na samozaposlitev, za katere lahko izvajalci odslej oddajo predloge za vpis v register.

Drugi javni poziv:

Naj spomnimo, da je bil prvi javni poziv za vpis v register objavljen na tej spletni strani 21. 7. 2011. Zajemal je programe institucionalnega usposabljanja (prvi sklop) in programe priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij …

Preberi do konca - Objavljen drugi javni poziv za vpis v register izvajalcev: programi priprave na samozaposlitev

Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 22 (2012) – POSLOVNE KNJIGE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 22 (2012) POSLOVNE KNJIGE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri vodenju poslovnih knjig, to je knjigovodskem razvidovanju. Povezan je z računovodskimi načeli od 115 do 122 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje poslovnih knjig,

b) urejanje kontov v poslovnih knjigah,

c) vpisovanje v poslovne knjige …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 22 (2012) – POSLOVNE KNJIGE

Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 21 (2012) KNJIGOVODSKE LISTINE

A. Uvod

Ta standard obravnava knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje v poslovne knjige. Povezan je z računovodskimi načeli od 111 do 114 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje knjigovodskih listin,

b) nastajanje in prenašanje knjigovodskih listin,

c) kontroliranje knjigovodskih listin in …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE
1 2 3 4 6