Solidarnostna pomoč, leto 2012

Pri opredelitvi višine solidarnostne pomoči v letu 2012, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Solidarnostna pomoč v EUR
v primeru smrti v drugih primerih
od 01.01.2012 dalje 3.443,00 1.252,00

11. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eurov;
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni
Preberi do konca - Solidarnostna pomoč, leto 2012

Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2012

Pri opredelitvi višine odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v letu 2012, so upoštevana določila iz Zakona o dohodnini.

Obdobje – leto 2012 Odpravnina, odpoved pogodbe
o zaposlitvi
od 01.01. do 02.02.2012 15.104,40
od 03.02. do 19.02.2012
16.518,80
od 20.02. do 29.03.2012 15.460,90

44. člen – ZDoh-2
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo)

(1)

[…]
9. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, …

Preberi do konca - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2012

Odpravnina ob upokojitvi, leto 2012

Pri opredelitvi višine odpravnine ob upokojitvi v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Odpravnina ob upokojitvi v EUR
od 01.01.2012 dalje 4.063,00

10. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 4.063 eurov ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.…

Preberi do konca - Odpravnina ob upokojitvi, leto 2012

Jubilejne nagrade, leto 2012

Pri opredelitvi višine jubilejne nagrade v letu 2012, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Jubilejne nagrade v EUR
za 10 let
delovne dobe
za 20 let
delovne dobe
za 30 let
delovne dobe
za 40 let
delovne dobe
od 01.01.2012 dalje 460,00 689,00 919,00 919,00

9. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

  • 460
Preberi do konca - Jubilejne nagrade, leto 2012

Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2012

Pri opredelitvi višine plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Plačilo dijakom
in študentom na
mesec v EUR
Plačilo vajencem na mesec v EUR
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
od 01.01.2012 dalje 172,00 84,00 126,00 167,00 167,00

12. člen
(plačila vajencem, dijakom in študentom)

(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo …

Preberi do konca - Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2012

Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2012

Pri opredelitvi višine nadomestila za ločeno življenje v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Nadomestilo za ločeno življenje na mesec v EUR
od 01.01.2012 dalje 334,00

8. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb …

Preberi do konca - Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2012
1 2 3 4 5