Terenski dodatek, leto 2012

Terenski dodatek za leto 2012

Pri opredelitvi višine povračila stroškov za delo na terenu oz. terenskega dodatka v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Terenski dodatek na dan v EUR
01.01.2012 dalje 4,49

7. člen
(terenski dodatek)

(1) Terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo na terenu se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan delojemalcu, ki najmanj …

Preberi do konca - Terenski dodatek, leto 2012

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

13.04.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C)
    http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012022.pdf
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
    http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012022.pdf
  • Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih ni v neskladju z Ustavo
    http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012022.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 22/2012 z dne 23.3.2012 (http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201222)

  • Odločba o
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca, ali je oddaja v uporabo športne dvorane za izvajanje obveznega izobraževalnega programa telesne vzgoje javnim zavodom (šolam in fakultetam), ki nimajo svoje telovadnice, obdavčljiva transakcija. Vprašanje se nanaša na športno dvorano, ki jo oddaja občina za plačilo ali brezplačno. V zvezi s tem odgovarjamo:

Če občina športni objekt oddaja v uporabo za plačilo šoli ali fakulteti, ki športni objekt uporablja za športno vzgojo učencev ali študentov, ne pa za nadaljnje trženje, se obračuna DDV …

Preberi do konca - Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV

Zastarane obveznosti in popravek DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec v poslovnih knjigah izkazuje obveznost, ki je po določbah Obligacijskega zakonika zastarala. Pri nabavi je zavezanec odbil DDV, ker je bila nabava blaga oziroma storitev povezana z opravljanjem njegove obdavčene dejavnosti. V zvezi z vprašanjem, ali je davčni zavezanec dolžan popraviti odbitek DDV, ko obveznost zastara oziroma jo odpiše, pojasnjujemo:

V primeru zastaranja obveznosti do dobaviteljev ni treba popravljati odbitka DDV, če se davčna osnova pri tem ni spremenila.

Davčni zavezanec ima po prvem odstavku 63. člena …

Preberi do konca - Zastarane obveznosti in popravek DDV

Obračun prispevkov za družbenike po 040 za marec 2012

Prispevki za socialno varnost za družbenike po šifri 040 za mesec marec 2012.

Prispevki za socialno varnost 040 družbenikov

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 207,56 114,65 3,40 325,61
60 % PP 223,39 123,39 3,67 350,45
90 % PP 335,09 185,08 5,52 525,69
120 % PP 446,78 246,79 7,33 700,90
150 % PP 558,48 308,49 9,17 876,14
180 % PP 670,18 370,18 11,00 1.051,36
210 % PP 781,87 431,88
Preberi do konca - Obračun prispevkov za družbenike po 040 za marec 2012

Podatki za obračun plač za marec 2012

Delovni dnevi, delovne ure in prazniki

Podatki, ki jih v mesecu marec 2012 (1.3. – 31.3.2012) potrebujemo pri obračunu plač. V marcu je bil 40 urni delovni teden.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj dni Ur na mesec
Marec 22
1
22 176
Najnižja pok. osnova (neto) Povprečna st. davkov in prisp. Najnižja pok.osnova (bruto)
551,16 € 35,34 € 851,08
Vrsta Znesek
Minimalna plača 763,06 €
Zajamčena plača 237,73 €
Povprečna bruto plača (januar 2012) 1.529,04 €
Povprečna bruto plača
Preberi do konca - Podatki za obračun plač za marec 2012
1 2 3 4 5