Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo glede ugotavljanja davčne osnove za s.p. – normiranca in glede določitve zavarovalne osnove za prispevke za leto 2014. Navaja primer tovrstnega zavezanca, ki je dejavnost pričel opravljati po 1. 7. 2013 in je plačeval prispevke od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: PIZ), ki jo omogoča štirinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 …

Preberi do konca - Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete v letu 2014

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanji, kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za socialno varnost samozaposleni, družbeniki in kmetje v letu 2014, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so v zavarovanje vstopili pred 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, v katero so bili uvrščeni na podlagi 209. člena ZPIZ-1*, dokler se jim zavarovalna osnova ne določi na podlagi doseženega dobička v letu 2013. Do nove določitve zavarovalne osnove se …

Preberi do konca - Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete v letu 2014

Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova:

  • prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ),
  • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % prispevek zavarovanca ter 8,85 % prispevek delodajalca) ter
  • posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 %.

Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri izplačil po mandatni pogodbi:…

Preberi do konca - Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

Odgovor DURS na poziv ZRS za prestavitev rokov za oddajo Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013

informator-racunovodstvo-vitagoZbornica računovodskih servisov je 6.3.2014 na DURS poslala poziv, da se prestavi roke za oddajo Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013, ker ni bilo pravočasno poskrbljeno za ustrezno pripravo navodil in programov in ker je bila prepozno sprejeta obsežna zakonodaja z neustreznimi pojasnili in navodili za oddajanje dokumentacije.

DURS je danes, 7.3.2014, odgovoril, da bo zaradi izjemnih okoliščin omogočil oddajo davčnih obračunov po izteku zakonskega roka. …

Preberi do konca - Odgovor DURS na poziv ZRS za prestavitev rokov za oddajo Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013

Poslanci soglasno sprejeli interventni zakon

14.03.2014 0

Poslanci so sprejeli zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda, s katerim se odpravlja ovire pri sanaciji škode. Z ukrepi želi vlada zagotoviti proračunska sredstva ter odpraviti ovire v postopkih, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov.

Ledena ujma, ki je v začetku meseca prizadela Slovenijo, je pokazala na nekatere pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje, ki ne omogočajo hitre sanacije. Zato vladni predlog zakona odpravlja ovire in poenostavlja postopke na področju prostorskih in gradbenih ukrepov.

Predlog zakona tudi določa, da odjemalci …

Preberi do konca - Poslanci soglasno sprejeli interventni zakon

Izvršnica se vse bolj uveljavlja

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih, s katero se dolžnik zaveže plačati določen denarni znesek. Izdajo jo lahko le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in javni organi. Z njo se dolžnik zaveže plačati v njej zapisani znesek, s kateregakoli od svojih računov pri slovenskih bankah. Izpolnitev obveznosti iz izvršnice bo zahteval upnik, ki bo izvršnico po dospelosti obveznosti (naveden na izvršnici) predložil v plačilo eni od dolžnikovih bank. Banka izvršnico …

Preberi do konca - Izvršnica se vse bolj uveljavlja
1 2 3