Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

javni delavciV Uradnem listu RS št. 95/2014 je bil objavljen naslednji Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15):

1. člen (vsebina)

S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače in drugi stroški dela javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).

2. člen (plačna lestvica do 31. decembra 2015)

(1) Ne glede na prilogo 1 Zakona o …

Preberi do konca - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (delovni čas mobilnih delavcev, višine odpravnine, povračila za tujino)

delavciV Uradnem listu RS št. 28/2015 so bile 24. 4. 2015 objavljene naslednje Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo:

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13 in 16/14) se spremeni in dopolni:

1. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki glasi:
(delovni čas mobilnih delavcev)

Za mobilne delavce v cestnem prometu, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov se pri določanju delovnega časa in obveznih počitkov in ostalih posebnosti pri …

Preberi do konca - Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (delovni čas mobilnih delavcev, višine odpravnine, povračila za tujino)

Projekt MEMA – Mreža za enake možnosti

projekt_memaGospodarska zbornica Slovenije – Zbornica osrednjeslovenske regije, norveški partner Athene Prosjektledelse, Zavod META, podjetniški center KonektOn, Ekonomski institut Maribor in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje postavljajo vseslovensko mrežo (“Mreža za enake možnosti – MEMA”) v okviru Norveškega finančnega mehanizma, ki se bo zavzemala za boljše možnosti vseh nas.

V prvem koraku želijo prepoznati stanje v Sloveniji in pogled vseh nas, kam in kako naprej, zato prosijo za sodelovanje v anonimni anketi.

Vir: Ekonomski institut Maribor d.o.o., http://www.eim-mb.si/…

Preberi do konca - Projekt MEMA – Mreža za enake možnosti

Vlada sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016

11.05.2015 0

cm2Vlada RS je na 34. redni seji, ki je potekala 29. aprila 2015, sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016, ki bo posredovan Evropski komisiji.
Slovenija je v letu 2014 dosegla zmerno gospodarsko rast, ki se bo po napovedih ohranila tudi v letih 2015 in 2016. Okrevanje je pretežno vezano na izvozne potenciale in prodornost gospodarstva, z odgovornim vzdrževanjem mednarodne konkurenčnosti in z racionalno porabo javnih sredstev. Kljub velikemu padcu BDP v obdobju globalne finančne krize je Sloveniji uspelo …

Preberi do konca - Vlada sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016

Regres za letni dopust za leto 2015 – gospodarstvo

1369106Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2015 dalje minimalna plača znaša 790,73 za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 – Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 6/15 – Znesek minimalne plače).

Minimalni znesek regresa za leto 2015: 790,73 € bruto.

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega …

Preberi do konca - Regres za letni dopust za leto 2015 – gospodarstvo

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015

  1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2015 v primerjavi z decembrom 2014 je bil 0,000.
  2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,006.
  3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2015 v primerjavi z decembrom 2014 je bil –0,013.
  4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,005.

Vir: Uradni list …

Preberi do konca - Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015
1 2 3 4 5 311