Računovodski opomnik za 20.12.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev rekapitulacijskega poročila
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.12.2011

Računovodski opomnik za 12.12.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Plačevanje akontacije DDPO za leto 2011
 • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji)
 • Napoved za odmero Ak-doh od dohodka iz zaposlitve – dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 12.12.2011

Računovodski opomnik za 30.11.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Zahteva za ugotavljanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov – za leto 2012

Pripravil: Računovodstvo …

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.11.2011

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove – normiranci, do konca novembra 2011

informator-racunovodstvo-vitagoZahtevek vloži davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6), ter se odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena ZDoh-2 lahko davčni zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in
Preberi do konca - Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove – normiranci, do konca novembra 2011

Računovodski opomnik za 20.11.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.11.2011

Računovodski opomnik za 10.11.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Plačevanje akontacije DDPO za leto 2011
 • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji)
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o poslih z VP – SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
 • Poročanje Banki Slovenije – podatki za namene statistike finančnih računov – SFR
 • Napoved za odmero Ak-doh od dohodka iz zaposlitve – dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Pripravil: Računovodstvo …

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 10.11.2011
1 2 3 4 5 7