Kakšnih načel se mora držati dober računovodja

Računovodja se mora pri svojem delovanju držati temeljnih načel poklicne etike računovodje. Dober računovodja je tako zavezan tem načelom, ki jih seveda nadgradi s svojimi načeli etike in morale.

Temeljna načela poklicne etike računovodje:

  1. Računovodja mora vzdrževati visoke standarde strokovne sposobnosti, morale in dostojanstva, kakor jih je razglasil Slovenski inštitut za revizijo in jih uresničuje Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (odslej Zveza). Kot član Zveze mora dosledno izvajati njene sklepe oziroma delovati v skladu z njenimi smernicami.
Preberi do konca - Kakšnih načel se mora držati dober računovodja

Faktoring

Terjatve do kupca so za mnoga podjetja pomembna bilančna postavka, pa tudi problem, ko je potrebno terjatve obrniti v denar. Pri vnovčevanju terjatev se nemalokrat vprašamo, ali bi bilo za podjetje morebiti celo bolj ekonomično terjatve prodati ali vsaj odstopiti, še posebej v primerih, ko potrebujemo denarna sredstva prej kot pa je zapadlost terjatev. Poleg odstopov in odkupov terjatev vse pogosteje, tudi pri ponudbi poslovnih bank, srečujemo faktoring.

Obligacijski zakonik ureja le odstop terjatve s pogodbo (cesija), ne pa …

Preberi do konca - Faktoring

Kaj je prokura in kdo je prokurist

Prokura je posebna oblika pooblastila. Ureja jo Zakon o gospodarskih družbah. Prokura je tako povezana s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih ne srečujemo. Prokuro lahko podelijo samostojni podjetnik posameznik ter osebne in kapitalske družbe. Prokurist je lahko samo fizična oseba.

Gre za posebno obliko zastopanja in predstavljanja družbe oziroma podjetnika navzven. Sam prokurist nima pooblastil za upravljanje družbe navznoter niti ne v primerjavi z organom družbe. Ta vloga je prepuščena samo direktorju oziroma članom uprave …

Preberi do konca - Kaj je prokura in kdo je prokurist

Davčni postopek

Davčni postopek je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku.V tem članku bomo pojasnili zadeve v zvezi z davčnim postopkom in pojme, ki se uporabljamo pri davčnem postopku.

S pobiranjem davka se v sodobnih državah ukvarjajo davčne uprave. V Republiki sloveniji je to Davčna uprava RS (DURS). Pri tem jim pogosto pomagajo tudi drugi organi javne uprave, delodajalci in banke. Davčni postopek sestavljajo dve fazi;

  • Faza obračuna davka in
  • Faza pobiranja davka oziroma
Preberi do konca - Davčni postopek

Kako trgi rešujejo tri ekonomske probleme?

Kako cene pomagajo uravnotežiti potrošnjo in proizvodnjo (povpraševanje in ponudbo), smo pisali v enem izmed prejšnjih člankov o tržnem ravntežju. Danes pa poglejmo, kaj se zgodi, ko sestavimo v celoto vse različne trge, tako za goriva, malo potrošnjo, zemljo, nepremičnine, kapital in nenazadnje tudi delo in vse drugo. Če opazujemo z večje perspektive, opazimo, da trgi delujejo hkrati in določajo splošno ravnovesje cen in proizvodnje.

S povezovanjem prodajalcev in kupcev (ponudbe in povpraševanja) na vsakem trgi reši tržno

Preberi do konca - Kako trgi rešujejo tri ekonomske probleme?

Davčna prevalitev

Davčna prevalitev (ang. tax shifting) je pojav, s katerim skuša davčni zavezanec v celoti ali delno prevaliti davčno obveznost na drugo osebo. Če ta oseba dokončno nosi davčno breme, jo imenujemo davčni nosilec. Davčna prevalitev ne povzroči zmanjšanja javnih prihodkov, pač pa le spremembo davčnega nosilca.

Davčna prevalitev je lahko neprava ali prava. Neprava, oziroma hotena prevalitev je tista, ki jo zakonodajalec želi. V tem primeru je davčni nosilec oseba, ki nosi davčno breme po volji zakonodajalca

Preberi do konca - Davčna prevalitev
1 2 3 9