Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014

07.03.2014 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNavodilo DURS, št. 007-35/2014, 19.2.2014

Nekatera območja Republike Slovenije sta v obdobju od 31. 1. do 9. 2. 2014 prizadela snežna ujma in žled, kjer so bile prizadete tudi fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za davke.

V zvezi s tem je Davčna uprava RS pripravila navodilo za postopanje davčnega organa pri obravnavi vlog zavezancev za davek, ki so zaradi naravne nesreče utrpeli škodo. Namen tega navodila je tudi, da se prizadete pravne in fizične osebe seznani z …

Preberi do konca - Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 108, z dne 20. 12. 2013 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 1. 2014, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 2. 2014 dalje. V nadaljevanju so opisane spremembe, ki so na podlagi sprememb zakonodaje s področja prispevkov za socialno varnost in dohodnine vključene v Pravilnik …

Preberi do konca - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem)

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z obveznostjo identifikacije za namene DDV tujcev, ki v okviru novoletnih sejmov v Sloveniji na stojnicah prodajajo blago fizičnim osebam pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A) opredeljuje predmet obdavčitve v 3. členu, obdavčljive transakcije pa v 4. členu. Obveznost prijavljanja in identifikacijo za namene DDV in v zvezi s tem izdajo identifikacijske številke za DDV pa urejata 78. in 79. člen ZDDV-1.…

Preberi do konca - Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem)

Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj unije in v primeru, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanje v zvezi z upoštevanjem prekluzivnega roka za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV, pojasnjujemo:

Če se v postopku davčnega nadzora ugotovi, da v primeru pridobitve blaga znotraj Unije ali v primeru mehanizma obrnjene davčne obveznosti DDV ni bil obračunan, se davčnemu zavezancu naloži plačilo davka. Ker DDV ni bil obračunan pravočasno, se davčnega zavezanca lahko z globo kaznuje za prekršek.

Preberi do konca - Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj unije in v primeru, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV

Vštevanje štipendije v davčno osnovo drugih dohodkov študenta, ki registrira s.p.

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se prosi za pojasnilo glede vštevanja štipendije v davčno osnovo od drugih dohodkov, po prvem odstavku 106. člena ZDoh-2, če se študent dodiplomskega študija v času študija registrira kot samostojni podjetnik.

V obrazložitvi vprašanja se ugotavlja, da pojmi »študent«, »polni študijski čas« in »študij« v 106. členu ZDoh-2 niso opredeljeni, zato se meni, da se uporabljajo določbe Zakona o visokem šolstvu – ZviS. Ta v 69. členu določa, da imajo študentje med drugim tudi pravico do štipendiranja …

Preberi do konca - Vštevanje štipendije v davčno osnovo drugih dohodkov študenta, ki registrira s.p.

Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali je treba oddati samostojen REK obrazec, če povračila stroškov niso izplačana skupaj s plačo?

Če se povračila stroškov ali drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, izplačujejo samostojno (ne skupaj z izplačilom plače) je treba, skladno s Pravilnikom, poročati o teh dohodkih najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili dohodki izplačani. Uporabi se vrsta dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno sonovo.

Če so povračila …

Preberi do konca - Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – vprašanja in odgovori
1 2 3 4 59