Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Članek dopolnjuje članek: Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Zavezanec navaja, da je fizična oseba lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino. Prosi za pojasnilo, ali se vložitev nepremičnine v podjetje s.p. šteje kot obdavčljiva odsvojitev kapitala po določbah 94. člena Zakona o dohodnini.

V zvezi z vprašanjem sporočamo naslednje:

Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se šteje za obdavčljivo

Preberi do konca - Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Obračun DDV od storitev gostovanja

Pojasnilo DURS, št. 061-149/2006-2, 14. 3. 2007

Davčni zavezanec je navedel, da se ne strinja s tem, da mu operater mobilne telefonije iz Slovenije obračuna DDV tudi na storitev tujega operaterja mobilne telefonije s Hrvaške. V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

Način, po katerem operater mobilne telefonije iz Slovenije obračunava DDV, je pravilen, saj uporabniku iz Slovenije zaračuna svojo storitev, za katero se šteje, da je opravljena v Sloveniji, v davčno osnovo pa vključi tudi storitev tujega operaterja.

V prvem …

Preberi do konca - Obračun DDV od storitev gostovanja

Izdaja bremepisa in dobropisa s strani kupca in DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-378/2007, 11. 6. 2008

Na vprašanje, ali je dopustno, da kupec izstavi bremepis ali dobropis v svojem imenu, pojasnjujemo:

Obveznosti izdajanja računov ureja 81. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07). Ta določa, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobave blaga ali storitev izdan račun. Račun izda davčni zavezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu …

Preberi do konca - Izdaja bremepisa in dobropisa s strani kupca in DDV

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-135/2009, 6. 5. 2009

V zvezi z identifikacijo za namene DDV ter obdavčljivim dohodkom dobivajo različni samostojni novinarji nasprotujoče si informacije s strani davčnih uradov, prav tako novinarji različno razlagajo zakon. V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljena vprašanja s predstavitvijo zakonskih določil ter opisom primera:

Pod kakšnimi pogoji postaneš DDV zavezanec in kdaj nisi DDV zavezanec?

Davčni zavezanec za namene DDV je vsaka oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost. Pri tem so mali davčni zavezanci oproščeni obračunavanja

Preberi do konca - Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV

Razlaga Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Na vprašanja v zvezi z objavljenim Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07; v nadaljevanju: Pravilnik), zlasti prve in druge alineje 4. člena tega Pravilnika od 1. 1. 2008 dalje, v skladu s pojasnilom Ministrstva za finance v zvezi s tem in posameznimi pojasnili Davčne uprave Republike Slovenije, ki so objavljena na spletni strani DURS med pojasnili za davek od dohodkov pravnih oseb, odgovarjamo:

1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list …

Preberi do konca - Razlaga Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom

V zvezi s temo o oprostitevi plačila DDV za transakcije, povezane s športom, posredujemo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4230-22/2009-2, 10. 4. 2009;

Davčni zavezanec sprašuje, ali so dejavnosti v okviru aktivnih tednov mladih, ki jih organizira športno društvo, oproščeni plačila DDV. V okviru programa se izvajajo tako športne aktivnosti kot tudi druge aktivnosti, ki niso neposredno povezane s športom (risanje, ogledi, družabne igre, zaključno druženje). Kot izhaja iz programa, se v okviru ponudbe zagotavljajo predvsem športne vsebine, s katerimi …

Preberi do konca - Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom
1 54 55 56 57 58 59