Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Glede vprašanj v zvezi z oddajanjem počitniške nepremičnine na Hrvaškem, navajamo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4230115/2009-04, 9. 4. 2009;

V zvezi z vprašanjem glede oddajanja nepremičnin v lasti slovenske pravne osebe, ki leži na Hrvaškem, in s katero lahko po hrvaški zakonodaji upravlja le pravna oseba s sedežem na Hrvaškem, odgovarjamo:

  1. Obdavčitev z davkom na dodano vrednost
    Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, 117/06 in 52/07) v 3. členu določa, da se DDV obračunava
Preberi do konca - Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Upoštevanje dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1

Glede upoštevanja dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1, posredujemo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4230-84/2009-2, 8. 4. 2009;

Davčni zavezanec sprašuje, katere transakcije se štejejo za transakcije z nepremičninami, kot jih določa tretja alineja sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Transakcije z nepremičninami pomenijo dobave nepremičnin in druge storitve neposredno povezane z nepremičninami, kot je na primer dajanje nepremičnin v zakup ali najem.

Na podlagi določbe sedmega odstavka 94. člena Zakona …

Preberi do konca - Upoštevanje dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1

Nakup vinjete – dodatno pojasnilo

Kot izhaja iz pojasnila Ministrstva za finance, št. 421-177/2008/ z dne 8. 7. 2008 se povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, napotenemu na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, ne všteva v davčno osnovo pod pogojem, da je dokumentirano s potnim nalogom (iz katerega je razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste) in z računom. Delavcu se pod temi pogoji v koledarskem letu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov nakupa ene letne ali …

Preberi do konca - Nakup vinjete – dodatno pojasnilo

Davčna obravnava stroška za nakup vinjete

Skladno z 11.c členom Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 57/08) upravljavec cestninskih cest, ki v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) upravlja določene cestninske ceste za plačilo cestnine iz osmega odstavka 11.a člena tega zakona izdaja nalepke, ki dokazujejo, da je bila za določeno vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas v skladu …

Preberi do konca - Davčna obravnava stroška za nakup vinjete

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Prispevek dopolnjuje članek:
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)

Zaradi aktualnosti teme glede statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika podajamo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Davčna zavezanka sprašuje v zvezi s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. V vprašanju zavezanka navaja, da je bil kot obračunski presečni dan statusnega preoblikovanja podjetnika določen datum 31. 12. 2008. Vpis nove kapitalske družbe v sodni register bo predvidoma v prvih mesecih leta 2009. …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Danes si bomo pobliže ogledali vprašanja, ki se nanašajo na računovodsko in davčno obravnavo poslovnega prostora, ki je last samostojnega podjetnika kot fizične osebe. Torej, samostojni podjetnik je kot fizična oseba lastnik poslovnega prostora v katerem opravlja dejavnost. Zanimajo nas odgovori na naslednja vprašanja:

  1. Ali lahko uveljavlja strošek amortizacije za obravnavani poslovni prostor?
  2. Ali lahko fizična oseba samostojnemu podjetniku zaračunava najemnino?
  3. Ali lahko nepremičnino proda oziroma prepiše na s.p. ter kakšni stroški so s tem?

V zvezi z navedenimi …

Preberi do konca - Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika
1 55 56 57 58 59