Odbitek DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil, pojasnjujemo:

1. Testni avtomobili

Testna vozila se pojavljajo pri trgovcih z avtomobili. Testni osebni avtomobili so namenjeni reklamiranju in pospeševanju prodaje. Za ta namen se običajno uporabljajo krajše časovno obdobje, kar izhaja iz pravil poslovanja posameznega trgovca. Običajno imajo trgovci z avtomobili določen rok, na primer 6 mesecev, v katerem je treba testni osebni avtomobil prodati. Trgovec testno vozilo evidentira kot …

Preberi do konca - Odbitek DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil

Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZaradi številnih vprašanj glede popravka zneska obračunanega in neplačanega DDV v skladu z 39. členom ZDDV-1 s strani upnika in obveznostjo popravka odbitka DDV s strani dolžnika v primeru zaključka postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka, pojasnjujemo:

1. Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v skladu z 39. členom ZDDV-1

Upnik lahko že na začetku postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka popravi (zmanjša) obračunani in neplačani DDV od celotnih priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave

Preberi do konca - Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih

Novosti v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2

02.04.2013 0

Z uveljavitvijo novega ZPIZ-2 so kategorije zavarovancev, ki se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje naslednje:

  • osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po tem zakonu,
  • državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike
Preberi do konca - Novosti v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 v primeru, če davčni zavezanci niso identificirani za DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanje, ali upoštevati 76.a člen ZDDV-1 ali ne v primeru, ko je davčni zavezanec izvajal dobave blaga oziroma storitev, pri katerih je v skladu s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik blaga oziroma storitve, pri čemer pa se dobavitelj oz. izvajalec storitve ni identificiral za namene DDV, čeprav bi se moral, odgovarjamo:

V primerih, ko se davčni zavezanec ne identificira za DDV, čeprav bi se moral, in opravi dobave blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1, pogoji za

Preberi do konca - Uporaba 76.a člena ZDDV-1 v primeru, če davčni zavezanci niso identificirani za DDV

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

06.03.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSkladno z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS; št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena,
  • v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka
Preberi do konca - Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

DDV pri prodaji izdelkov v tujino preko spleta

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da v podjetju razvijate storitev xxxx.com, ki omogoča komurkoli, da prodaja svoje izdelke preko spleta. V teh spletnih trgovinah morate seveda tudi obračunavati DDV, saj je v vseh primerih prodajalec davčni zavezanec v Sloveniji.

V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljena vprašanja.

1) Ali je treba vedno obračunati DDV, če je kupec izdelka v Sloveniji?

Prodajalec, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, mora obračunati DDV od dobave izdelka kupcu v Sloveniji.

Zakon o davku …

Preberi do konca - DDV pri prodaji izdelkov v tujino preko spleta
1 4 5 6 7 8 59