Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav september 2010

22.10.2010 0

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico poplav september 2010. Pomoč bo dodeljena po pravilu »de minimis.«

Namen javnega poziva je omogočanje sanacije posledic naravnih nesreč in ponovne vzpostavitve normalnega delovanja.

Pogoji za sodelovanje:
Na poziv se lahko prijavijo podjetja (to so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki – v nadaljevanju upravičenci) s sedežem v Republiki Sloveniji in delovanjem v občinah, kjer je nastala gospodarska škoda kot posledica …

Preberi do konca - Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav september 2010

Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«

13.10.2010 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti.

Ožji namen javnega razpisa je omogočiti mladim raziskovalcem, da z delom na temeljnih raziskavah za potrebe predlagatelja in podpornimi aktivnostmi, ki so potrebne za izvedbo temeljnih raziskav, v času podiplomskega študija pridobijo nova temeljna oziroma splošna znanstvena in tehnična znanja, ki predstavljajo izviren prispevek k znanosti, kar je pogoj za pridobitev znanstvenega doktorskega naslova ter da …

Preberi do konca - Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010)

12.10.2010 0

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, …

Preberi do konca - Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010)

Štipendije Zasavje – Občina Trbovlje razpisuje štipendije

11.10.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoRačunovodstvo Vitago in Informator Poslovnega kluba Vitago obveščata:

Občina Trbovlje razpisuje pet enoletnih štipendij študentom na dodiplomskih študijskih programih za študijsko leto 2010/2011, od tega dve za osebe s posebnimi potrebami.

Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (višješolski, visokošolski strokovni, univezritetni, programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).

Rok za oddajo je 11.10.2010. Dokumentacijo lahko kandidati brez plačila prevzamejo na Občini Trbovlje, v pisarni št. 46 ali na www.trbovlje.si, v …

Preberi do konca - Štipendije Zasavje – Občina Trbovlje razpisuje štipendije

Na katere razpise se lahko podjetja prijavijo ta hip?

07.10.2010 0

Posredujemo povezave na aktualne razpise na katere se lahko prijavite podjetniki:

  • Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010)
  • Usposabljanje na delovnem mestu
  • Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov
  • Delovni preizkus
  • Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne pomoči
  • Razvojni centri slovenskega gospodarstva
Preberi do konca - Na katere razpise se lahko podjetja prijavijo ta hip?

Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji

24.09.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoObjavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 17.9.2010, Stran: 2418

Predmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

poslovni prostor Hrastnik (Cesta 1. maja 56), poslovni prostor Polzela 9, poslovni prostori Krmelj 52, poslovni prostori Jesenice (Cesta Borisa Kidriča 31), poslovni prostori Ljubljana (Tržaška 68 a), poslovni prostori Logatec (Notranjska cesta 1), poslovni prostori bivše pošte (Duh na Ostrem vrhu 47), poslovni prostori (Pesnica pri Mariboru 41), stanovanjska hiša (Orlica 3 pri Vuhredu), stanovanje (Polzela 9), stanovanje (Polzela …

Preberi do konca - Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji
1 37 38 39 40 41 43