Realizacija državnega proračuna za maj 2016

Osebni računovodja

Državni je maja 2016 zabeležil proračunski presežek v višini 85,2 milijona evrov. proračuna so skupaj znašali 794,7 milijona evrov, pa 709,5 milijona evrov.

Prihodki proračuna so skupaj znašali 794,7 milijona evrov. Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so skupaj dosegli 653 milijonov evrov, pri čemer je prihodkov iz naslova znašala 256,4 milijona evrov. Črpanje evropskih sredstev se je realiziralo v višini 88,3 milijona evrov.

Odhodki državnega proračuna so znašali 709,5 milijona evrov, od tega so plačila domačih in tujih obresti znašala 76,5 milijona evrov.

Podrobnejši pregled državnega proračuna si lahko ogledate tukaj.

Vir: MF

Sorodni članki: