3 davki pri poslovnih darilih

Bliža se decembrski čas obdarovanj. Kot vsako leto izbiro daril spremljajo tudi vprašanja o njihovi davčni obravnavi. Komu, s kakšnim namenom in v kakšni višini podjetje podari darilo, vpliva na tri različne davke. Na pravnih oseb ter odbitek in na strani podjetja ter na na strani prejemnika darila.

Darila delodajalca svojim nekdanjim, sedanjim in bodočim zaposlenim

Darila, ki jih svojim zaposlenim podari delodajalec, se štejejo za boniteto, ki je obdavčena kot v skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2).

Podlaga za obračun je delovno razmerje in z njim povezano družinsko razmerje, ter pogodbeno urejena razmerja, ki so po naravi podobna delovnemu. To velja za nekdanje, sedanje in bodoče zaposlene ter njihove družinske člane.

Kot boniteta se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost v naravi. V primeru, da je obračunana boniteta in s tem plačani prispevki ter , nabava takih daril zmanjšuje osnovo za davek od dohodka.

Pri tem pa sta dve izjemi. Kot boniteta se ne štejejo tista darila, ki jih delodajalec decembra podari otroku zaposlenega, ki je mlajši od 15 let, če to darilo ne presega 42 evrov. Za podjetje so darila do višine 42 evrov tudi .

Druga izjema, ki se ne šteje kot boniteta, so izredna darila zaposlenemu, ki v seštevku znašajo manj kot 13 evrov na mesec. Ta znesek se za izplačila od januarja 2017 zvišuje na 15 evrov mesečno. Za podjetje pa ti odhodki niso davčno priznani.

Darila drugim fizičnim osebam

Če podjetje obdari drugo fizično osebo, ki ni njegov zaposleni, se s stališča dohodnine v davčno osnovo ne štejejo darila, ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 evrov, oziroma v skupni vrednosti ne presegajo 84 evrov.

Če darilo presega te zneske, mora podjetje za prejemnika darila obračunati akontacijo dohodnine v višini 25 %, dejanska pa je odvisna od letnih prihodkov fizične osebe.

Darila drugim fizičnim osebam so v celoti davčno nepriznani odhodek.

Popusti in darila ob nakupu

Če gre za darila,  ki jih podjetje daje iz poslovnih razlogov drugim fizičnim osebam v obliki popustov ali priložnostno v obliki dodatnega blaga ali storitev, taka darila niso obdavčena z dohodnino.

Da to velja, mora biti taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

(reklama) so v celoti davčno priznani odhodek podjetja.

Darila poslovnim partnerjem

Če je darilo dano fizični osebi (npr. predstavnik pravne osebe) se obravnava kot drugi dohodek in je obdavčeno z dohodnino. Kot za druge fizične osebe, ki niso zaposleni, pa se s stališča dohodnine v davčno osnovo ne štejejo darila, ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 evrov, oziroma v skupni vrednosti ne presegajo 84 evrov.

Darila poslovnim partnerjem ali predstavnikom poslovnih partnerjev se štejejo kot reprezentanca, ki je davčno priznani odhodek v višini 50 %.

Kaj pa odbitek in obračun DDV-ja pri darilih?

Podjetje lahko za nabavljena darila odbije vstopni DDV in ga ne obračuna, če vrednost posameznega darila ne preseže 20 evrov. Gre za darila v okviru opravljanja dejavnosti, ki se dajejo le občasno in se ne smejo dajati istim osebam.

Pri darilih večjih vrednosti pa sta dve možnosti. Če je kupec darila (podjetje) pri nakupu izkoristil pravico do odbitka DDV, se ob izročitvi darila obračuna DDV. Če pa se pri nabavi daril ne uveljavlja , se DDV ob izročitvi darila ne obračuna.

Vir: SAOP d. o. o., 7. 11. 2016, www.minimax.si

Sorodni članki: