DDV obravnava provizije pri prodaji »bitcoinov«

Virtualna valuta „bitcoin“ se uporablja predvsem za plačila po internetu med fizičnimi osebami in nekaterimi internetnimi trgovinami, ki to valuto sprejemajo

Virtualna valuta „“ se uporablja predvsem za plačila po internetu med fizičnimi osebami in nekaterimi internetnimi trgovinami, ki to valuto sprejemajo. Ta virtualna valuta nima le enega izdajatelja, ustvarja se neposredno po spletu, s posebnim algoritmom.

Sistem virtualne valute „bitcoin“ zagotavlja anonimno lastništvo in prenose vrednosti „bitcoin“ znotraj omrežja uporabnikov z naslovi „bitcoin“. Naslov „bitcoin“ se lahko primerja s številko bančnega računa. Pri menjavi bitcoinov, torej virtualne valute v običajno (na primer EUR), se zaračunavajo provizije. V zvezi s tem se postavlja vprašanja ali so te provizije za namene oproščene plačila ali ne.

Skladno z 4 d točko 44. člena so transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo, oproščene plačila DDV.

Skladno s stališčem FURS, pred 22.10.2015 je veljalo, da provizije, zaračunane za nakup bitcoinov v zameno za evre, ni možno oprostiti v skladu s 4. d) točko 44. člena ZDDV-1, saj »bitcoin« ne predstavlja zakonitega plačilnega sredstva. Provizija za opravljeno storitev menjave je bila tako predmet z DDV, pri čemer pa je FURS že takrat poudaril, da bo v zvezi s tem potekala še razprava na nivoju EU.

Razprava je potekala v okviru zadeve C-264/14 Skatteverket proti Davidu Hedquistu, ko je Sodišče EU odločilo, da je potrebno:

  • člen 2(1)c Direktive Sveta 2006/112/ES (v nadaljevanju: Direktiva o DDV) razlagati tako, da štejejo za opravljanje storitev za plačilo tudi transakcije menjave običajnih valut za enote virtualne valute »bitcoin« in obratno, ki se opravljajo proti plačilu zneska, ki ustreza razliki med ceno, po kateri zadevni izvajalec transakcij kupi enote valute, in ceno, po kateri jih proda strankam;
  • člen 135(1)(e) Direktive o DDV razlagati tako, da je opravljanje storitev, kot so menjava običajnih valut za enote virtualne valute »bitcoin« in obratno, ki se opravljajo proti plačilu zneska, ki ustreza razliki med ceno, po kateri zadevni izvajalec transakcij kupi enote valute, in ceno, po kateri jih proda strankam, transakcija, ki je v skladu s to določbo oproščena plačila davka na dodano vrednost.

Skladno z razlago navedenega člena 135(1)(e) Direktive o DDV v zadevi C-264/14 je namen oprostitve finančnih transakcij zlasti ta, da se odpravijo težave, povezane z določitvijo davčne osnove in zneska DDV, ki se lahko odbije v okviru obdavčitve finančnih transakcij. Te težave so lahko v posebnem primeru transakcij kot so transakcije menjave, enake, ne glede na to, ali gre za menjavo tradicionalnih valut, ki so običajno oproščene na podlagi člena 135(1)(e) Direktive o DDV ali menjavo teh valut v virtualne valute, ki čeprav niso zakonito plačilno sredstvo, pomenijo plačilno sredstvo, ki ga sprejmeta stranki določene transakcije.

Virtualna valuta »bitcoin« na podlagi zadevne sodbe predstavlja neposredno plačilno sredstvo med subjekti, ki jo sprejmejo, zato je transakcija menjave v zvezi z njo, ki se šteje za opravljanje storitev za plačilo, oproščena plačila DDV v skladu s 4. d) točko 44. člena ZDDV-1 (člen 135(1)(e) Direktive o DDV).

Posledično je FURS v obvestilu »Obravnava provizije pri prodaji “bitcoinov” po ZDDV-1« zavezance obvestil, da se stališče FURS od 22.10.2015 (ko je bila sprejeta sodba) spreminja, saj so provizije zaračunane pri menjavi virtualne valute »bitcoin« v običajno valuto oproščene plačila DDV skladno s 44. členom ZDDV-1.

Vir: Portal FinD-INFO, 31. 5. 2016, http://www.findinfo.si/, Avtor: Natalija Kunstek

Sorodni članki: