200 milijonov evrov ugodnih posojil za izvozno usmerjena mala in srednja podjetja z zdravimi jedri

Obrestna mera bo med 2 in 3 odstotki, ročnost med 8 in 12 leti, moratorij na odplačilo glavnice pa med 4 in 6 leti

je skupaj z gospodarskim ministrstvom pripravila dva programa za mala in srednja podjetja z zdravimi jedri, ki iz preteklosti nosijo finančni »nahrbtnik« in zaradi svoje podkapitaliziranosti nimajo dostopa do posojil pri komercialnih bankah.

In sicer razvojno-spodbujevalni program za naložb in kapitalskega utrjevanja ter razvojno-spodbujevalni program za in kapitalskega utrjevanja malih in srednjih podjetij.

Pri prvem programu gre predvsem za , pri drugem pa za dolgoročni obratni kapital, ki ga veliko slovenskih podjetij v trem trenutku najbolj potrebuje, če želi povečati svojo proizvodnjo, predvsem za izvozne trge.

Gre za tako imenovana potrpežljiva , s katerimi želijo malim in srednjim podjetjem, ki imajo zdrava jedra, a iz preteklosti takšne ali drugačne finančne »nahrbtnike«, omogočiti, da se na zmeren rok prestrukturirajo.

SID banka bo vloge na svoji spletni strani, začela sprejemati prihodnji petek, 11. marca, pa bo odprt do 31. oktobra 2018. Posamezno podjetje lahko prejme od 100.000 do 5 milijonov evrov posojila.

Po oceni SID banke je malih in srednjih podjetij z visoko dodano vrednostjo in finančnimi »nahrbtniki« iz preteklosti približno dva tisoč, pa naj bi do konca leta 2018 koristilo približno sto podjetij.

Pogoj za pridobitev posojila je, da ima podjetje perspektiven poslovni model in je po izteku financiranja sposobno dosegati raven kapitalske ustreznosti ter dostopati do finančnih virov bank.

Več informacij o ugodnih posojilih SID banke v članku SID banka z novimi posojili z dolgo ročnostjo za podkapitalizirana MSP.

Vir: http://izvozniki.finance.si/, 4. 3. 2016, Avtor: Sabina Petrov

Sorodni članki: