Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu

V pojasnilu je opredeljena zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: , , . V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1. Več…

Vir: DURS

Sorodni članki: