Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPodatki o indeksih cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za leto so na voljo v novi številki Statističnih informacij.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2011 v povprečju zvišale za 2,0 %. Blago se podražilo za 2,7 %, storitve pa za 0,4 %.

Cene so se v povprečju najizraziteje zvišale v naslednjih skupinah življenjskih potrebščin: stanovanje (za 5,0 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 4,9 %) ter alkoholne pijače in tobak (prav tako za 4,9 %). V povprečju pa so se cene znižale v naslednjih skupinah: komunikacije (za 3,3 %), obleka in obutev (za 1,5 %) ter rekreacija in kultura (za 1,2 %).

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v letu 2011 v državah članicah EMU 2,7-odstotna, v državah članicah EU 3,0-odstotna, v Sloveniji pa 2,1-odstotna.

Ogled publikacije: Statistične informacije

Več na SURS

Sorodni članki: