Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

Občina Hrastnik je dne 22.3.2017 objavila Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017.

Predmet javnega razpisa:
Predmet tega javnega razpisa je oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini v letu 2017 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro in mala podjetja – , ali zadruge, samostojni posamezniki) ter subjektom, ki pospešujejo razvoj podjetništva (zbornice, krožki v osnovnih šolah).

Namen javnega razpisa je in drugih aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva ter zmanjševanju brezposelnosti v Hrastniku.

Rok za oddajo vlog:

  1. za ukrepe, za katere velja pravilo de minimis (delovna mesta, investicije, sobodajalstvo): do 24.4.2017 do 13.00 ure, ne glede na način dostave vloge
  2. za ukrepe, za katere ne velja pravilo de minimis (delovanje zbornic, delovanje podjetniškega krožka): do 29.9.2017 do 13.00 ure, ne glede na način dostave vloge.

Razpisna dokumentacija:

Vir: RRA

Sorodni članki: