Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb – Trbovlje

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: V najem se oddajajo naslednji : 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, , v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta primerna za pisarno.

Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Neto vrednosti primernih najemnin so naslednje:

  • prostor v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 72,10 EUR/mesec,
  • prostor v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 88,66 EUR/mesec.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti najemniki, ki bodo podali ponudbo za oba poslovna prostora skupaj.

Razpisnik: Občina Trbovlje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 9. 7. 2010.

Dodatne informacije: Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po telefonu: 03/562-79-12.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010053.pdf

Sorodni članki:

Komentar

  1. Ta stavba bo plajlepoa Slovenijo iz krize. Ker je do sedaj nismo imeli, je šlo vse narobe. Upam, da bo vsaj pet nadstropji namenjenih nezaposlenim, prav na vrhu pa bi lahko imel urad bivši predsednik Kučan, saj bi mu lastnik stavbe to lahko omogočil. Namreč iz zadnejga nadstropje bi lahko ta slovenski idol in nepogrešljiva maskota slovenske politike opozaovala razvoj nejmu ljubljene domovine, ki se z nejgovimi aktivnimi posegi, ki jih sporoča javno, večinoma pa, preko njegovih vplivnih omrežij, razvija z neverjetno hitrostjo. Ena svetlih razvojnih točk je tudi ta najvišja stavba iz katere se zrcali skromnost slovenske menadžerske elite.Pred leti je ta isti mož botroval sedaj že drugi najvišji stavbi znanemu WTC v katerem je našel možnost za svojo bogato delovanje veliki vzornik in prijatelj našega bivšega predsednika, Janaz Zemlajrič.Upam, da bo tudi v novi stavbi dovolj Zemlajričev, ki bodo nadaljevali zgodbo o uspehu.

Komentiraj