Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb – Trbovlje

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: V najem se oddajajo naslednji : 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, , v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta primerna za pisarno.

Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Neto vrednosti primernih najemnin so naslednje:

  • prostor v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 72,10 EUR/mesec,
  • prostor v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 88,66 EUR/mesec.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti najemniki, ki bodo podali ponudbo za oba poslovna prostora skupaj.

Razpisnik: Občina Trbovlje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 9. 7. 2010.

Dodatne informacije: Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po telefonu: 03/562-79-12.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010053.pdf

Sorodni članki: