Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

informator-racunovodstvo-vitagoNamen javnega povabila: Namen povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.

Ciljna skupina: Ciljne skupine javnega povabila so:

  • zaposleni pri izbranih delodajalcih, ki bodo izvedli program mentorstva;
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let za sklop A javnega povabila ter
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) za sklop B javnega povabila.

Naročnik si pridržuje pravico, da tekom trajanja javnega povabila spremeni ciljno skupino, o čemer bo obvestil javnost na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.

Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavijo se lahko delodajalci, osebe zasebnega prava, registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, ki imajo vsaj enega zaposlenega.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za je 2.994.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 29. 11. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 1. 2014.

Dodatne informacije: Dodatne informacije glede javnega povabila lahko dobite pri Nataši Florjančič, Tel: (01) 43 41 555, od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure.

Dodatna pojasnila lahko zahtevate tudi po e-pošti na naslov: @sklad-kadri.si.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni najkasneje v petih delovnih dneh od prejema vprašanja na spletni strani sklada.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si v rubriki Razpisi in objave, aktualni razpisi. Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v vložišču sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9. ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 15. 11. 2013, www.sklad-kadri.si

Sorodni članki: