Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

informator-racunovodstvo-vitago je na spletni strani omogočil oddajo letnih poročil za leto za gospodarske družbe in zadruge, samostojne podjetnike, neposredne in posredne proračunske uporabnike, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva, prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, morajo hkrati z oddajo letnega poročila za namen državne statistike predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2014 ter za prostovoljske organizacije.

Vir: AJPES

Sorodni članki: