Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za december 2011 je znašala 999,33 EUR; od povprečne mesečne neto plače za november 2011 je bila nižja, in sicer za 5,2 %. Povprečna mesečna za leto 2011 je znašala 987,39 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za leto 2011 je znašala 987,39 EUR
Povprečna mesečna za december 2011 je znašala 1546,09 EUR. Glede na november 2011 je bila nižja za 6,4 %. Znižanje decembrske je bilo predvsem posledica manjših izrednih izplačil (ta so bila zaposlenim osebam izplačana večinoma s plačo za november 2011). Povprečna mesečna bruto plača za leto 2011 je bila za 2,0 % višja od za leto 2010; znašala je 1524,65 EUR. Povprečna mesečna neto plača za leto 2011 je znašala 987,39 EUR.

Realno se je povprečna mesečna bruto plača za leto 2011 glede na leto 2010 zvišala za 0,2 %, povprečna mesečna neto plača za leto 2011 pa se je glede na leto 2010 zvišala za 0,3 %.

Delež zaposlenih oseb z izrednimi izplačili nižji, zneski teh izplačil pa v povprečju višji kot decembra 2010
S plačo za december 2011 je 7,3 % zaposlenih oseb prejelo še izredna izplačila, in sicer povprečno v višini 419,82 EUR bruto (decembra 2010 je tovrstna izplačila prejelo 8,1 % zaposlenih, in sicer povprečno v višini 384,10 EUR bruto).

Rast plače v letu 2011 največja v predelovalnih dejavnostih
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2011 se je v primerjavi z letom 2010 najbolj zvišala v predelovalnih dejavnostih (za 3,9 %), potem v rudarstvu (za 3,8 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,5 %), najbolj znižala pa v področjih dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (v vsakem za 0,7 %) in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 0,4 %).

Rast plače v letu 2011 največja v notranjsko-kraški statistični regiji
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2011 se je glede na leto 2010 zvišala v vseh statističnih regijah, najbolj v notranjsko-kraški (za 4,1 %) in v jugovzhodni Sloveniji (3,5 %), najmanj pa v pomurski statistični regiji (za 1,2 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: