Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2012

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za februar 2012 je znašala malo manj kot 990 EUR; od povprečne mesečne neto plače za januar 2012 je bila za 0,5 % nižja.

Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 realno za 1,1 % nižja od plače za januar 2012
Povprečna mesečna za februar 2012 je znašala 1.523,11 EUR; v primerjavi s plačo za januar 2012 je bila nižja, in sicer za 0,4 %, v primerjavi s plačo za februar 2011 pa je bila za 2,0 % višja. Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 pa je znašala 988,47 EUR; od povprečne mesečne neto plače za januar 2012 je bila nižja za 0,5 %.

Cene življenjskih potrebščin so se v februarju 2012 v povprečju zvišale za 0,6 %, zato se je povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 glede na prejšnji mesec realno znižala za 1,0 %; glede na februar 2011 je bila realno nižja za 0,9 %. Povprečna mesečna neto plača za februar 2012 se je glede na prejšnji mesec realno znižala za 1,1 %.

Povprečna mesečna bruto plača najbolj upadla v dejavnosti promet in skladiščenje
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 se je v primerjavi z januarjem 2012 znižala v večini področij dejavnosti, najopazneje v področjih dejavnosti promet in skladiščenje (za 4,1 %) in gostinstvo (za 3,1 %). Zvišanje pa je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,7 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 1,9 %).

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 nižja od slovenskega povprečja v enajstih statističnih regijah
Med 12 statističnimi regijami je bila povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 višja od slovenskega povprečja le v eni, nižja od tega povprečja v enajstih. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2012 so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, 1.727,83 EUR, najnižjo pa v pomurski, 1.317,26 EUR.

Vir: SURS

Sorodni članki: