Povprečne mesečne plače, Slovenija, januar 2012

informator-racunovodstvo-vitagoPo znižanju povprečne mesečne plače za december 2011 se je znižala še povprečna mesečna plača za januar 2012.

Povprečna mesečna plača za januar 2012 nižja od plače za december 2011
Povprečna mesečna za januar 2012 je znašala 993,53 EUR; v primerjavi z neto plačo za december 2011 je bila nižja za 0,6 %, v primerjavi z neto plačo za januar 2011 pa višja za 2,2 %. Znesek povprečne bruto plače za januar 2012 – znašal je 1.529,04 EUR – je bil prav tako za 2,2 % višji od bruto plače za januar 2011; od za december 2011 pa je bil za 1,1 % nižji.

Povprečna mesečna za januar 2012 najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
Z vidika dejavnosti je bila povprečna mesečna bruto plača za januar 2012 najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (984,64 EUR), najvišja pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.190,23 EUR). Znižanje povprečne mesečne bruto plače za januar 2012 je bilo najopaznejše v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (17,0-odstotno) in rudarstvo (13,6-odstotno).

Znižanje povprečne mesečne bruto plače za januar 2012 glede na prejšnji mesec najopaznejše v zasavski statistični regiji
Podatki kažejo, da se je povprečna mesečna bruto plača za januar 2012 glede na december 2011 znižala v vseh statističnih regijah, razen v jugovzhodni Sloveniji; najizraziteje se je znižala v zasavski (za 3,9 %) in spodnjeposavski statistični regiji (za 3,2 %). Povprečna mesečna bruto plača za januar 2012 je bila najvišja v osrednjeslovenski (1.705,18 EUR), najnižja pa v notranjsko-kraški statistični regiji (1.334,85 EUR).

Več na: SURS

Sorodni članki: