Povprečne mesečne plače, Slovenija, julij 2011

informator-racunovodstvo-vitagoZvišanju v juniju 2011 je v juliju 2011 sledilo 1,4-odstotno znižanje.

Povprečna mesečna plača za julij 2011 nižja od plače za junij 2011
Povprečna mesečna za julij 2011 je znašala 1500,16 EUR; v primerjavi z bruto plačo za junij 2011 je bila nižja za 1,4 %, v primerjavi z bruto plačo za julij 2010 pa višja za 1,3 %. Povprečna za julij 2011 je bila za 1,1 % nižja od neto plače za prejšnji mesec in za 1,5 % višja od neto plače za julij 2010.

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2011 realno nižja od bruto plače za prejšnji mesec za 0,3 %, povprečna mesečna neto plača pa realno enaka plači za prejšnji mesec

Če upoštevamo rast cen življenjskih potrebščin, se je povprečna mesečna bruto plača za julij 2011 v primerjavi z junijem 2011 realno znižala za 0,3 %. Neto plača za julij 2011 se glede na junij 2011 realno ni spremenila.

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2011 v vseh statističnih regijah nižja od bruto plače za prejšnji mesec

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2011 se je glede na junij 2011 znižala v vseh statističnih regijah; najizraziteje v spodnjeposavski (za 8,1 %) in goriški statistični regiji (za 4,2 %). Najmanj se je znižala v savinjski in obalno-kraški statistični regiji (in sicer za 0,2 % oz. 0,3 %).

Zvišanje povprečne mesečne bruto plače najizrazitejše v dejavnosti promet in skladiščenje

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2011 se je v primerjavi z bruto plačo za junij 2011 znižala v večini dejavnosti, najopazneje v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,1 %) in gradbeništvo (za 4,7 %). Med redkimi dejavnostmi, v katerih se je zvišala, pa je bilo zvišanje najizrazitejše v dejavnostih promet in skladiščenje (za 5,2 %) in rudarstvo (za 3,5 %).

Več na: SURS

Sorodni članki: