Povprečne mesečne plače, Slovenija, junij 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za junij 2011 za 0,3 % višja od plače za maj 2011.

Povprečna mesečna plača za junij 2011 nekoliko višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna mesečna neto plača za junij 2011 je bila za 0,3 % višja od povprečne mesečne neto plače za maj 2011; znašala je 985,95 EUR. V prvem polletju 2011 pa je zaposlena oseba zaslužila na mesec povprečno 978,96 EUR neto ali za 2,8 % več kot v prvem polletju 2010.

Povprečna mesečna za junij 2011 je znašala 1520,92 EUR, to je za 0,3 % več od bruto plače za maj 2011 in za 2,0 % več od bruto plače za junij 2010.

Dvig za junij 2011 glede na maj 2011 najizrazitejši v področju dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Povprečna mesečna bruto plača za junij 2011 se je v primerjavi s plačo za maj 2011 zvišala v večini področij dejavnosti, najopazneje v področjih dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 8,5 %), gradbeništvo (za 3,4 %) ter promet in skladiščenje (za 2,9 %). Znižanje povprečne mesečne bruto plače je bilo najopaznejše v področjih dejavnosti finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 4,7 %) ter zdravstvo in socialno varstvo (za 1,1 %) in druge dejavnosti (za 0,5 %).

Povprečno število plačanih ur junija 2011 enako kot prejšnji mesec

S plačo za junij 2011 je bilo plačanih povprečno 170 ur na zaposleno osebo, enako kot prejšnji mesec. Povprečna mesečna bruto plača za plačano uro za junij 2011 je bila glede na maj 2011 višja za 0,2 %; znašala je 8,93 EUR.

Vir: SURS

Sorodni članki: