Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za marec 2011 je bila za 1,8 odstotka višja od plače za februar 2011.

Povprečna mesečna plača za marec 2011 višja od plače za februar 2011
Povprečna mesečna neto plača za marec 2011 je (po podatkih, pridobljenih s statističnim raziskovanjem Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah) znašala 987,03 EUR, torej je bila od povprečne mesečne neto plače za februar 2011 višja za 1,8 %. V prvem četrtletju letošnjega leta je bila povprečna mesečna neto plača za 3,3 % višja od lanske neto plače v tem obdobju. Zaposlena oseba je tako v prvem četrtletju letošnjega leta zaslužila na mesec povprečno 976,26 EUR neto.

Povprečna mesečna za marec 2011 je znašala 1523,98 EUR, to je za 2,0 % več od bruto plače za februar 2011 in za 1,7 % več od bruto plače za marec 2010.

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2011 najvišja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2011 je bila najvišja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (2160,97 EUR) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2127,93 EUR), najnižja pa v gostinstvu (1095,90 EUR) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (977,40 EUR).

Zvišanje za marec 2011 glede na februar 2011 najizrazitejše v jugovzhodni Sloveniji
Povprečna mesečna bruto plača za marec 2011 se je glede na februar 2011 zvišala v vseh statističnih regijah. Najbolj se je zvišala v jugovzhodni Sloveniji (za 7,6 %) in v zasavski statistični regiji (za 5,7 %), najmanj pa v gorenjski (za 1,3 %) in osrednjeslovenski (za 0,4 %) statistični regiji.

Vir: SURS

Sorodni članki: