Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za november 2011 je bila predvsem zaradi izrednih izplačil (večinoma 13. plač in božičnic) višja od plače za oktober 2011, in sicer za 7,6 %; znašala je nekoliko več kot 1050 EUR.

Povprečna mesečna plača za november 2011 višja predvsem zaradi izrednih izplačil
Povprečna mesečna neto plača za november 2011 je znašala 1053,96 EUR. Glede na oktober 2011 je bila višja za 7,6 %, glede na november 2010 pa za 1,2 %. Povprečna mesečna za november 2011 je znašala 1651,88 EUR. Glede na oktober 2011 je bila višja za 9,4 %, glede na november 2010 pa za 1,1 %. Brez izrednih izplačil bi povprečna mesečna za november 2011 znašala 1535,11 EUR.

Povprečna mesečna plača za november 2011 glede na november 2010 realno nižja
Realno pa se je povprečna mesečna neto plača za november 2011 glede na isti mesec preteklega leta znižala, in to za 1,5 %. Povprečna mesečna bruto plača za november 2011 je bila realno za 1,6 % nižja od povprečne mesečne plače za november 2010.

Delež zaposlenih oseb, ki so prejele izredna izplačila, znova največji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Delež zaposlenih oseb, ki so s plačo za november 2011 prejele tudi izredna izplačila, je bil znova največji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro; znašal je 61,5 % (s plačo za november 2010 pa je izredna izplačila prejelo 91,2 % oseb, zaposlenih v tej dejavnosti). Bruto zneski izrednih izplačil so v povprečju znašali 1039,36 EUR. Po velikosti deleža zaposlenih, ki so v novembru 2011 prejeli izredna izplačila, sta sledili dejavnosti rudarstvo (50,3 % zaposlenih oseb, prejele pa so v povprečju 731,42 EUR) in oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (38,4 % zaposlenih oseb, prejele pa so v povprečju 609,02 EUR bruto izrednih izplačil). Delež zaposlenih, ki so prejeli izredna izplačila, je bil najmanjši v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (2,6 % zaposlenih oseb, prejele pa so v povprečju 65,65 EUR izrednih izplačil).

Delež zaposlenih oseb z izrednimi izplačili glede na november 2010 nižji in tudi znesek izrednih izplačil v povprečju nižji
S plačo za november 2011 je 17,0 % zaposlenih oseb prejelo še izredna izplačila (novembra 2010 je delež teh oseb znašal 17,8 %), in sicer povprečno v višini 688,10 EUR bruto (novembra 2010 so prejeli 712,30 EUR bruto).

Vir: SURS

Sorodni članki: