Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za oktober 2010 manj kot evro višja od plače za september 2010.

Povprečna mesečna plača za oktober 2010 neznatno višja od plače za september 2010
Povprečna mesečna za oktober 2010 je znašala 1487,86 EUR in je bila tako za dobra dva evra (0,2 %) višja od plače za september 2010. Povprečna mesečna neto plača za oktober 2010 je znašala 964,48 EUR ali za slab evro (0,1 %) več od povprečne mesečne neto plače za september 2010.

Realno je bila povprečna mesečna bruto plača za oktober 2010 glede na pretekli mesec višja za 0,1 %, glede na oktober 2009 pa za 0,8 %.

Zvišanje za oktober 2010 glede na september 2010 največje v koroški statistični regiji

Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2010 se je glede na september 2010 najopazneje zvišala v koroški (za 1,4 %) in v spodnjeposavski statistični regiji (za 1,1 %). Najopazneje se je znižala v goriški (za 1,2 %) in v notranjsko-kraški statistični regiji (za 0,8 %).

Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2010 glede na september 2010 višja v večini področij dejavnosti
Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2010 se je v primerjavi s septembrom 2010 zvišala v večini področij dejavnosti, najopazneje v dejavnostih druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 1,9 %) in poslovanje z nepremičninami (za 1,7 %). Najbolj se je znižala dejavnostih promet in skladiščenje (za 4,2 %) in rudarstvo (za 3,4 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: