Prenehanje dejavnosti samostojnega podjetnika

Vprašanje samostojnega podjetnika, ki želi s 31.1.2009 prenehati opravljati dejavnost iz ekonomskih razlogov je, ali lahko po tem datumu še vedno nakazuje obveznosti iz transakcijskega računa, ker vse terjatve in obveznosti na ta dan še ne bodo poravnane. Prav tako, po katerem postopku lahko preneha dejavnost, če je vidno, da ne bo mogel poravnati vseh obveznosti.

Samostojni podjetnik mora ob vsaki statusni spremembi (prenehanje dejavnosti iz ekonomskih razlogov na dan 31.1.2009) izdelati in predati Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na Davčno upravo in Bilančne izkaze na AJPES.

Rok za oddajo bilanc in davčnega obračuna je 30 dni od prenehanja, tako da bo lahko samostojni podjetnik posloval vsaj še teh 30 dni. Ko samostojni podjetnik prejme priglasitveni list od AJPES-a o prenehanju dejavnosti, se dogovori s poslovno banko o času ko lahko še posluje preko poslovnega računa.

Ob prenehanju samostojni podjetnik poda tudi izjavo o poravnavanju odprtih obveznosti in se v tem smislu tudi dogovori s poslovno banko.

Sorodni članki: