Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

mraPredmet razpisa: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Predmet javnega razpisa je manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila za bančne kredite, ki jih bosta podelili p.o. in RRA d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 41/15 hkrati s tem razpisom (razpis RGS).

Namen javnega razpisa je , ki nimajo dovolj akumulacije za nova , imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Cilji javnega razpisa:

  • ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in povečati ,
  • zmanjšati razvojni zaostanek,
  • spodbuditi začetna vlaganja na problemskem področju,
  • prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
  • spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
  • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v
  • obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
  • razvoj socialnega podjetništva.

Pogoji za : Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike , ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2015 607.142 EUR.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Razpis je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA.

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si oziroma oddana preko spletne strani MRA, najkasneje do 18. 6. 2015, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 18. 6. 2015 do 16. ure.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Podravja prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA: www.mra.si/garancijska_shema.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Koroške prevzamejo na spletni strani RRA Koroška brezplačno: www.rra-koroska.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 12. 6. 2015, Stran: 1112

Sorodni članki: