Računovodski opomnik za 20.02.2012

Informinformator-racunovodstvo-vitagoator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
  • Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
  • Predložitev obračuna DDV-O
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
  • Poročanje Banki Slovenije – podatki za namene statistike finančnih računov – SFR

Pripravil: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: