Računovodski opomnik za 30.11.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Zahteva za ugotavljanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov – za leto 2012

Pripravil: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: