Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja

informator vitago e-racunovodstvo ponovno ponuja za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je 12.2.1010 v Uradnem listu RS št. 10/2010 razpisal 3,5 mio EUR subvencij za zagon novih podjetij. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še posebej je namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem, za katere je značilna visoka vključenost znanja v storitvah ali proizvodih, to so podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, visoko izobrazbo in ekspertno znanje zaposlenih, višjo dodana vrednost na zaposlenega in nastopajo v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Upravičenci so podjetja (ciljna skupina A), ki delujejo v tehnoloških parkih in inkubatorjih ter prvič kandidirajo za zagonska sredstva. Ne smejo biti registrirana več kot 18 mesecev. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še v naslednjih 2 letih, v primeru, do bodo izpolnila zastavljene cilje iz poslovnega načrta za tekočo leto in imela še nedokončan projekt (ciljni skupini P2B in P2C).

Maksimalna višina subvencija na podjetje je 30.000,00 EUR za ciljno skupino A.

V obdobju od 2006 – 2009 je Slovenski podjetniški sklad z zagonsko subvencijo v skupni višini 5,7 mio EUR pomagal že 242 podjetjem.

Več o razpisu bodo podjetja lahko našla na spletni strani spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Sorodni članki: