Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

informator vitago e-racunovodstvoBliža se oddaja letnih poročil za gospodarske subjekte. Na spletnih straneh so zato objavili cenik stroškov javne objave letnih poročil:

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  , predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a. 37,80 (podpisano z digitalnim potrdilom)
  b. 41,40 (potrjeno z obvestilom za AJPES)
 2. Samostojni podjetniki
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a. 10,20 (podpisano z digitalnim potrdilom)
  b. 13,80 (potrjeno z obvestilom za AJPES)

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačajo nadomestilo stroškov javne objave na račun AJPES: SI56 0110 0600 0000 314.

Referenca na položnici:
Pri plačilu s posebno položnico je treba obvezno navesti referenco, ki je sestavljena iz številke konta (7600), vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke; pri plačilu s plačilnim nalogom pa številki modela (11) in sklica, ki je sestavljen iz številke konta (7600003) in vaše davčne številke (8-mestno število).

Vaša referenca za posebno položnico in model ter sklic za plačilni nalog se izpiše na Obvestilu za AJPES, ki ga izpišete po oddaji letnega poročila na spletnem portalu.

Vzorec izpolnjene posebne položnice in plačilnega naloga za posamezen poslovni subjekt si lahko izpišete tudi tukaj.

Pri plačilu nadomestila stroškov javne objave iz tujine je potrebno uporabiti IBAN za plačila iz tujine: SI56 0110 0600 0000 314 swift: BSLJSI2X.

POMEMBNO!
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.

Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva.

Vir: AJPES

Sorodni članki: