Subvencija za samozaposlitev

informator vitago e-racunovodstvoPredvidoma v drugi polovici aprila 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev .

Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo morale najprej opraviti intervju s svojim svetovalcem zaposlitve in z zunanjim podjetniškim svetovalcem, nato pa se udeležiti brezplačne delavnice priprave na samozaposlitev.

Subvencija se bo lahko dodelila za samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas (razen invalidov, ki se samozaposlijo v skladu z izdano odločbo o invalidnosti). Samozaposlitev bo morala biti realizirana na območju Republike Slovenije in bo morala trajati najmanj 1 leto.

Subvencija bo znašala 4.500 EUR in se bo lahko dodelila za naslednje oblike samozaposlitve:

  • zaposlitev kot direktor v lastniški ali solastniški gospodarski družbi, ki je ustanovljena največ 3 mesece pred datumom samozaposlitve,
  • pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) ali
  • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti

Program samozaposlovanja sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o pogojih za izbor izvajalcev, načinu izvajanja in ciljnih skupinah posameznih programov dobite:

Brezposelni se lahko obrnete na svojega svetovalca zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vir: Zavod za zaposlovanje

Sorodni članki: