To so razpisi za evropska sredstva, ki bodo na voljo v 2016

Prvi uradni pregled razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016 in 2017

izračun plače 2018

Prvi uradni pregled razpisov za v letih 2016 in 2017

Predstavniki Ministrstva za in tehnologijo (MGRT) ter Ministrstva za , znanost in šport so predstavili prvi pregled razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016 ter 2017.

Za bo v prihodnjih letih na razpolago 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Za se ne pričakuje nepovratnih sredstev, temveč kredite s subvencijo obrestne mere ter garancijo države. V vseh razpisih bo ključno sodelovanje med podjetji ter institucijami znanja. Po besedah ministrice Alenke Smerkolj iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko si država prizadeva za združenje gospodarstva, znanosti in države. Pri tem je poudarila, da mora imeti ključno vlogo gospodarstvo, od katerega se tudi pričakuje finančni vložek pri izvajanju razvojnih projektov. Skupni cilj vseh ministrstev je, da se pospeši razvojni cikel razvojnih projektov.

Prvega razpisa še ne bo letos?

Prvi , ki bo odprt v decembru 2015 ali januarju 2016 bo v višini 12 milijonov.

Osnovni podatki razpisa:

 • Vrednost sofinanciranja do 500.000 evrov
 • Višina subvencij 25% za velika podjetja, 35% za srednje velika podjetja ter 45% za mala in
 • Projekti bodo morali pokrivati celovitost raziskav, razvoja in inovacij
 • Podjetja se bodo lahko prijavljala posamično ali v konzorciju
 • Sredstva se bodo delila glede na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Merila razpisa bodo skladna ter primerljiva s programom :

 • Relavanca – usmeritev s področjem Strategije pametne specializacije ter prispevek k operativnem programu;
 • Odličnost – jasnost, ustreznost ciljev, koncept, ambicioznost, mednarodne reference ter potencial, preboj;
 • Učinek – rezultati glede na cilje javnega razpisa, inovacijska sposobnost, , razširjanje rezultatov;
 • Kakovost izvedbe – delovni načrt, , naloge, struktura upravljanja, upravljanje s tveganji in inovacijami, sposobnost izvedbe.
 • Upravičeni stroški bodo stroški plač zaposlenih, stroški zunanjih izvajalcev ter pavšalno . Čas za oddajo projektnih predlogov bo 3 mesece od objave razpisa.

Realno ocenite stroške

Ob predstavitvi razpisa je dr. Sabina Koleša z MGRT izpostavila, da naj podjetja načrtujejo projekte v okviru realnih stroškov, saj si ne želijo, da bi prišlo do vračanja sredstev s strani podjetji. Prav tako so nas opozorili na rezultate projekta, ki morajo biti merljivi in kasneje tudi doseženi.

Po prvih rezultatih navedenega razpisa se konec leta 2016 pričakuje korigiran razpis, ki bo nadaljevanje tega, v višini 78 milijonov evrov. Kasnejši razpis bo podprl projekte za čas trajanja med 2017 do 2020.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je predstavil sledeči sveženj ukrepov za naslednja leta:

 1. Eureka (razvoj in raziskave med državami) v višini 17,5 milijonov evrov;
 2. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument – 18,1 milijonov evrov;
 3. Podpora manjšim razvojnim projektom – 16,6 milijonov evrov;
 4. Izvedba petih pilotnih in demonstracijskih projektov – 12,75 milijonov evrov;
 5. Podpora Strateškim partnerstvom – 10,5 milijonov evrov.
 6. Vavčerji za mala in srednja velika podjetja – 53 milijonov evrov;
 7. Internacionalizacije za mala in srednje velika podjetja – 87 milijonov evrov.
 8. VEM točke ter podporno okolje za strart up podjetja.

Dr. Maja Makovec Brenčič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je izpostavila ukrepe na njihovem področju:

 1. Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij e-storitev in mobilnih aplikacij (2016 – 2018);
 2. Aplikativne raziskave (pilot), ki predstavljajo nadgradnjo aplikativnih projektov ARRS – začetek;
 3. v gospodarstvu (2017 – 2020);
 4. Razvojna infrastruktura – skupne JRO ter podjetja.
 5. Demonstracijski center znanosti (2016 – 2017)

Vir: http://subvencije.finance.si/, 4. 12. 2015, Avtor: Kristina Kočet Hudrap, TIKO PRO d.o.o.

Sorodni članki: