V veljavi dodatne davčne olajšave

informator vitago e-racunovodstvoZ današnjim dnem začenjajo veljati novele zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davčnem postopku, ki jih je vlada pripravila, da bi razbremenila zavezance, jih spodbudila k zaposlovanju ter investicijam, hkrati pa omogočila lažje in cenejše zadolževanje oz. pridobivanje finančnih sredstev.

Z novelama zakonov o dohodnini ter o davku od dohodkov pravnih oseb se uvaja nova olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, hkrati pa zvišuje splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj. Obe se bosta uporabljati že pri davčnih obračunih od 1. januarja 2010.

Delodajalci bodo lahko olajšavo za novo zaposlovanje uveljavljali v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki je mlajša od 26 let oz. starejša od 55 let, in je bila vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu za zaposlovanje. V tem primeru se mu bo davčna osnova od dohodka iz dejavnosti oz. za davek od dohodkov pravnih oseb znižala za 45 odstotkov izplačane plače te osebe, olajšavo pa bo lahko uveljavljal prvih 24 mesecev zaposlitve te osebe.

Poleg tega se v zakonu o dohodnini ter v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb zvišuje splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, in sicer z veljavnih 20 odstotkov na 40 odstotkov zneska za vlaganja v raziskave in razvoj.

Da bi zmanjšali stroške izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev ter mu olajšali dostop do financiranja, obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev gospodarskih družb po novem za nerezidente niso več obdavčene. Za rezidente pa se uveljavlja drugačen način pobiranja davka – namesto davčnega odtegljaja se namreč uvaja obveznost oddaje napovedi za odmero davka.

Novela zakona o davčnem postopku poleg tega med drugim še določa, da se akontacija dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo davčnega zavezanca, ne odmeri, če znesek ni višji od 20 evrov.

Vir: STA, 1.6.2010, www.sta.si

Sorodni članki: