Višji prispevki za samozaposlene in s.p.

informator-racunovodstvo-vitagoInterventni zakon o zdravstvu poleg plačevanja prispevkov iz najemnin in dividend predlaga tudi višje prispevke za samostojne podjetnike.

Medtem ko je bil prvi predlog zavrnjen, pa so bili višji za samostojne podjetnike in ostale samozaposlene potrjeni. Po novem zakonu naj bi tako za zdravstveno zavarovanje za samostojne podjetnike znašali okoli 133 EUR mesečno, dosedaj pa je bilo povprečje 118 EUR mesečno oz. za so znašali 105 EUR mesečno. Popoldanski bodo prav tako plačevali več – in sicer se bo jim bo znesek dvignil iz 4,5 EUR na 32 EUR.

Dvignili se bodo tudi prispevki za samozaposlene oz. za tiste, ki si sami plačujejo prispevke iz 14,17 EUR na 31,6 EUR.

Po novem zakonu pa ne bo prizaneseno tudi vsem tistim, ki delo opravljajo preko avtorskih in podjemnih pogodb. Le ti do sedaj niso plačevali prispevke, z novim zakonom pa se naj bi plačevali do 6,36 odstotka od dohodka. Enak odstotek obdavčitve se predlaga tudi za sejnine in nagrade nadzornim svetom.

Sorodni članki: