Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin (Slovenske Konjice, Vače, Trbovlje, Krško, Nova Gorica in Kranj)

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 

  • , Mestni trg 16, nezasedeni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta na lokaciji: Mestni trg 16, . Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 28.800,00 EUR. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: ga. Nada, Tel: (03) 428-35-65.
  • 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na naslovu: 28 in 28a, 1252 . Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 34.480,00 EUR. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: g. Damjan, Tel: (01) 472-80-53.
  • , Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk center , skupne površine 453,15 m2, na naslovu: , Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem in dvoriščem. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 186.240,00,00 EUR. Računovodstvo. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: g. Damjan, Tel: (01) 472-80-53.
  • , Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi tk center , površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu: , Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče (pot), površine 185 m2. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 131.200,00 EUR. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: g. Marjan, Tel: (07) 373-71-41.
  • , Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2 v 2. nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta na naslovu: Tolminskih puntarjev 4, . Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 216.800,00 EUR. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: g. Damjan, Tel: (05) 333-57-36.
  • – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji – Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 (travnik površine 2.917 m2, parkirišče – odprto skladišče površine 1.904 m2, odprto skladišče površine 1.565 m2 in pot površine 255 m2). Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.016.073,00 EUR. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: ga. Marina, Tel: (04) 260-43-19.
  • Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni prostori površine skupaj 2.393,61 m2, ki predstavljajo del poslovne stavbe “B” in skladišče odpadnih olj ter sorazmerni del pripadajočega
  • zemljišča-stavbišča (površine 865,16 m2) in enakim deležem zemljišča-dvorišča (del od 2/3 dvorišča) (površina 2.406,79 m2). Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.080.000,00 EUR. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: ga. Marina, Tel: (04) 260-43-19.

Pogoji za sodelovanje: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje.

Razpisnik: Telekom Slovenije, d.d.

Rok: Rok za predložitev ponudb je 20. 2. 2014, do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo:

  • splošno: Kontaktne osebe: g. Marjan, Tel: (02) 530-27-70, g. Mladen, Tel: (01) 234-16-50 in ga. Jana, Tel: (01) 234-15-92,
  • dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin, Kontaktna oseba: ga. Jana, Tel: (01) 234-13-68.

Več: Več o zbiranju ponudb najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 24. 1. 2014, Stran: 218

Sorodni članki: