40 milijonov € evropskim mladim raziskovalcem

Evropska komisija je odobrila 40 milijonov evrov finančnih sredstev z namenom podelitve 400 subvencij mladim raziskovalcem, ki se bodo prvič polno zaposlili v evropskem raziskovalnem inštitutu v letu 2011.

Raziskovalec bo s subvencijo v vrednosti 100 000 € lahko začel svojo raziskovalno poklicno pot. Sredstva se bodo črpala preko evropskega programa Marie Curie z namenom spodbujanja evropskih raziskovalcev in znanstvenikov, da se zaposlijo v Evropski uniji, kot tudi z namenom privabljanja najboljših mladih raziskovalcev drugih nacionalnosti, da bi se zaposlili na evropskih univerzah, podjetjih in drugih institucijah. Tako bi postala Evropska unija atraktivna lokacija za delo evropskih raziskovalcev in drugih talentov.

Pobudo za ta ukrep je med drugim sprožila tudi OECD, ki je v letu 2010 izdala delovni dokument o zaposlovanju in mobilnosti doktorandov. Dokument utemeljuje vče kot 30% emigracijo evropskih doktorandov v zadnjih 10- ih letih, z največjim deležem mobilnosti v ZDA. Med razlogi za t.i. beg možganov so navajani predvsem, boljše plačano delo in boljšo inovacijsko klimo.

Da bi dosegli Unijo Inovacij, Evropa potrebuje vrhunske raziskovalce, ki bodo lahko reševali sedanje in prihodnje izzive. Evropska unija se je zavezala, da bo zagotovila ustvarjalne, motivirane in visoko usposobljene raziskovalce.

Kdo se lahko prijavi?

Subvencija je na voljo raziskovalcem katerekoli narodnosti. Financiranje je usmerjeno v katerokoli fazo post-doktorskega študija, ravno tako tudi ni omejitev po področjih raziskav. Neodvisno telo vrhunskih evropskih in drugih mednarodnih strokovnjakov bo ocenilo in izbralo najboljše raziskovalce, ki bodo prjeli .

Zadnji rok za prijavo je do 8. marca 2011.

Vse informacije za prijavo so dosegljive na naslednji povezavi.

Kontaktna oseba v Sloveniji:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Kotnikova 38
1000 Ljubljana
dr. Radojka VERČKO
Tel: 01-4784683
Faks: 01-4784719
E-mail: radojka.vercko@gov.si

Vir: JAPTI

Sorodni članki: